Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTsagari, Dina
dc.contributor.authorEnglund, Martin
dc.date.accessioned2022-10-21T08:49:07Z
dc.date.available2022-10-21T08:49:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3027500
dc.description.abstractChildren and teenagers are spending more and more time outside of school on activities which exposes them to the English language. But is there any learning involved, and what do they learn? In 2009, Sundqvist asked a similar question, and came up with the term "Extramural English" in search to find how students' spare time habits affected their English language skills. This thesis examines whether students learn English outside of school, what they learn from, and what they learn. After having examined 27 studies from the last 13 years, there is little doubt that students learn a lot of English from watching different forms of videos, listening to music and playing video games. Both students' vocabulary and oral skills seem to improve in correlation with the students' spare time habits. Research is however somewhat in disagreement in certain fields, such as whether genre of music or types of games affect learning, and whether previous proficiency affects amount of English learned from the various activities. One thing is, however, certain: Students regardless of country and age learn more English on their own the more exposure they have to the language.en_US
dc.description.abstractBarn og unge bruker mer og mer tid utenfor skolen på aktiviteter som eksponerer dem for det engelske språket. Men er det noe læring i dette, og eventuelt hva lærer de? I 2009 stilte Sundqvist et lignende spørsmål, og kom opp med termen "Extramural English", i søken av å finne ut av hvordan elevers fritidsvaner påvirket engelskferdighetene deres. Denne tesen undersøker hvorvidt elever lærer engelsk av aktiviteter utenfor skolen, hva de lærer av, og hva de lærer. Etter å ha undersøkt 27 studier fra de siste 13 årene, så er det liten tvil om at elever lærer mye engelsk av å se på forskjellige former av videoer, høre på musikk og å spille videospill. Både elevenes vokabular og muntlige ferdigheter virker til å ha godt av elevenes fritidsvaner. Forskningen er derimot noe uenig på enkelte felt, som hvorvidt sjanger på musikk eller type spill har innvirkning på læring, og om tidligere evner har innvirkning på utbytte av de diverse aktivitetene. En ting er jevnt over sikkert: Elever på tvers av land og aldre lærer mer engelsk på egenhånd desto mer de eksponeres for språket.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectExtramural Englishen_US
dc.subjectIncidental learningen_US
dc.subjectOut-of-school-learningen_US
dc.subjectVocabulariesen_US
dc.subjectOral skillsen_US
dc.subjectSecond language acquisitionen_US
dc.titleExtramural English - What do students learn on their own?en_US
dc.title.alternativeEkstramural Engelsk – Hva lærer elever på egenhånd?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber53en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel