Show simple item record

dc.contributor.advisorMoljord, Gøril
dc.contributor.authorElvebakk, Amanda
dc.date.accessioned2022-10-21T08:12:13Z
dc.date.available2022-10-21T08:12:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3027475
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å få kunnskap om hva som kjennetegner læreres relasjonsarbeid i møtet med elever med autismespekterforstyrrelse (ASF). Oppgaven har sett på hvordan lærere arbeider i møtet med denne elevgruppen, i tillegg til hvilke faktorer som påvirker dette relasjonsarbeidet. Bakgrunnen for studien er at skolens inkluderings-prinsipp resulterer i at elever med særskilte behov, for eksempel ASF, i utgangspunktet skal være en del av ordinær klasse og dermed går sammen med typisk utviklede elever. Lærerne for disse klassegruppene trenger derfor å vite noe om hva ASF er og hvilke sosiale og emosjonelle utfordringer denne elevgruppen står ovenfor, for å best mulig kunne etablere positive relasjoner med elever med ASF. Denne masteroppgaven er basert på en kvalitativ intervjustudie, der fire lærere som har erfaring med elever med ASF ble intervjuet om sine erfaringer og refleksjoner. Studien fant at lærerne jobbet for å etablere en tydelig struktur og forutsigbarhet for elevene med ASF, i tillegg til å jobbe for å bli godt kjent med og anerkjenne elevenes behov, erfaringer og interesser. Utfordringer i møtet med elevene med ASF kan være utagerende atferd, å etablere tillit, og det at en ikke klarer å tolke elevenes ansiktsuttrykk og sinnstilstand. Elementer som kom frem i denne studien – anerkjennelse, struktur og forutsigbarhet – viser seg å være viktige for relasjonsarbeid i møtet med alle elever, og ikke kun elever med ASF eller andre særskilte behov. Det er derfor rimelig å kunne forvente at dette er noe alle utdannede lærere behersker til en viss grad.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to gain knowledge about what characterizes how people work with the student-teacher-relationship when meeting students with autism spectrum disorder (ASD), and what factors influence this relationship. The background of the study is that students with special needs, e.g. ASD, are often included in regular classrooms with typically developed students. The teachers of these class groups therefore need to know what ASD is and what social challenges these students are facing, so that they can establish positive relationships with them. This master thesis is based on a qualitative study, where four teachers who have worked with students with ASD were interviewed on their experiences. The study found that teachers worked to establish a distinct structure and predictability for the students with ASD, as well as getting to know the students to be able to acknowledge their experiences, needs and interests. Challenges when working with students with ASD is conduct problems, establishing trust, and the fact that reading their facial expressions and mental state can ble difficult. Elements that were found to be of importance – acknowledging, being structured and predictable – are important for building positive relations with every student, and not just students with ASD. It is therefore reasonable to expect that every teacher accomplishes this to some degree.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectLærer-elev-relasjoneren_US
dc.subjectAutismespekterforstyrrelseren_US
dc.subjectRelasjonsarbeiden_US
dc.subjectEleveren_US
dc.subjectInkluderingen_US
dc.subjectTilpasset opplæringen_US
dc.titleLærer-elev-relasjonen i møtet med elever med autismespekterforstyrrelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber71en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record