Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBeiler, Ingrid M. Rodrick
dc.contributor.authorAndersen, Yvonne Bergly
dc.contributor.authorBjerketveit, Lisa Ekornhol
dc.date.accessioned2022-10-18T11:22:52Z
dc.date.available2022-10-18T11:22:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026647
dc.description.abstractOver the last years schools have become more digital, in form of students having their own digital device, example computers or tablets. As a teacher you will experience having students in class who struggle with reading- and writing difficulties. The purpose of our study is to gain a broader knowledge on how digital learning aids can function as a learning tool for students with dyslexia in the English classroom. Our research question for this study is: What are teachers' perceptions on the role of digital tools in supporting English learning for students diagnosed with dyslexia? Our research question and interview guide focus on the teachers’ experiences and reflections on the subject. Therefore, we have chosen to use a qualitative research strategy. In this study we have interviewed three teachers and one special educator, with the use of a semi structured interview as our method. We have found research that sheds light on the use of digital learning aids in the classroom, dyslexia as a diagnosis and the teachers experiences on using digital learning aids. We have chosen to present our findings in three categories, which are: Knowledge of dyslexia, organization of adapted teaching and affordances of digital tools. Knowledge about dyslexia as a diagnosis is something all our participants would wish for more knowledge about during their education and when they are working. Our participants all have a positive attitude towards using digital learning aids in the classroom, but a common wish amongst them for more training and instruction on how they can use it to improve the students learning. Gjennom de siste årene har flere skoler gått over til å bli mer digitale, i form av at elever får hver sin iPad eller PC til skolebruk. Som lærer vil man oppleve å ha elever i klassen som sliter med skrive og lese vansker. Hensikten med vår oppgave er å få bedre kunnskap om hvordan digitale verktøy kan fungere som et hjelpemiddel for elver med dysleksi i det engelske klasserommet. Vi endte derfor på problemstillingen: What are teachers' perceptions on the role of digital tools in supporting English learning for students diagnosed with dyslexia? Vår problemstilling og intervjuspørsmål er knyttet opp mot lærernes erfaringer og refleksjoner. Med bakgrunn i dette har vi valgt en kvalitativ forskningsstrategi. I vår studie har vi intervjuet tre lærere og en spesialpedagog, hvor vi har benyttet oss av semistrukturert intervju som metode for innhenting av data. Vi har funnet forskning som belyser bruk av digitale verktøy i klasserommet, teori som belyser diagnosen dysleksi, og læreres erfaringer om bruk av digitale verktøy. Vi har valgt og presentere våre resultater innenfor tre kategorier som er følgende: Knowledge of dyslexia, organization of adapted teaching and affordances of digital tools. Kunnskap om diagnosen dysleksi er noe alle våre deltakere savner i utdanningen deres, samt i arbeidslivet. Det kommer tydelig frem at de har selv måtte ta initiativ til å tilegne seg denne kunnskapen. Det kommer og frem fra deltakerne at det er et positivt syn på bruk av digitale hjelpemidler i klasserommet, men et sterkt ønske om mer opplæring og instruksjoner om hvordan de kan bruke det for å forsterke elevenes læring.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectDyslexiaen_US
dc.subjectDigital earning aidsen_US
dc.subjectTeachers’ digital competenciesen_US
dc.subjectAdapted teachingen_US
dc.subjectDysleksien_US
dc.subjectDigitale læringsverktøyen_US
dc.subjectLæreres digitale kompetanseren_US
dc.subjectTilpasset opplæringen_US
dc.titleStudents with dyslexia learning English using digital learning aidsen_US
dc.title.alternativeEngelskspråklig læring for elever med dysleksi ved bruk av digitale hjelpemidleren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber91en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel