Show simple item record

dc.contributor.advisorEikill, Hanne-Ruth
dc.contributor.authorNykmark, Line
dc.date.accessioned2022-10-18T07:23:04Z
dc.date.available2022-10-18T07:23:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026519
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse om hvordan kunst- og håndverksfaget forbereder barn og unge for en fremtid i samfunns- og arbeidsliv. Med et utgangspunkt i tematikken knyttet til yrkesvalg og hvordan praktisk- estetiske fag blir prioritert i utdanningssammenheng, vil oppgaven prøve å besvare problemstillingen: Hvilken rolle har kunst- og håndverksfaget som et yrkesforberedende fag? En kritisk diskursanalyse basert på utdrag fra LK06, LK20 og yrkesbeskrivelser fra Utdanning.no. Problemstillingen er søkt besvart gjennom kritisk diskursanalyse som metode. Datamaterialet består av tekstutdrag fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 og 2020, samt et utvalg yrkesbeskrivelser fra nettressursen Utdanning.no. I analyse og diskusjon tar oppgaven utgangspunkt i kompetanser for det 21. århundre. Disse brukes som målestokk for å diskutere om vi ser sammenhenger mellom kompetansene og det utvalgte datamaterialet. Oppgaven ser også på språklige virkemidler som modalitet og nominalisering, og hvordan dette påvirker tekstenes hensikt og budskap. Kritisk realisme som vitenskapsteoretisk forankring utgjør oppgavens ramme. Gjennom arbeidet med oppgaven og den kritiske diskursanalysen har det kommet frem at faget, med utgangspunkt i utdragene fra læreplanene, på mange måter støtter og underbygger kompetanser som viser seg å være både relevante og nyttige i yrkeslivet. Vi ser i tillegg at faget kunst og håndverk stadig blir løftet frem i diskurser knyttet til yrkesvalg, yrkesfaglig forberedelse og praktisk erfaring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKunst og håndverken_US
dc.subjectYrkesforberedendeen_US
dc.subjectYrkesvalgen_US
dc.subjectKompetanseen_US
dc.titleHvilken rolle har kunst og håndverk som et yrkesforberedende fag?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record