Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkundberg, Øystein
dc.contributor.authorBlekken, Maja Arildsdatter
dc.date.accessioned2022-10-17T11:35:25Z
dc.date.available2022-10-17T11:35:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026387
dc.description.abstractDette masterprosjektet er siste del av det integrerte masterløpet for grunnskolelærerutdanningen 1-7 trinn ved OsloMet. Prosjektet er gjennomført i pedagogikkfordypningen spesialpedagogikk. Temaet for prosjektet er læreres holdninger til elever med særskilte behov. Problemstillingen er: hvilke holdninger til elever med særskilte behov kommer til uttrykk i samtale mellom lærere? For å svare på denne problemstillingen er det utarbeidet tre forskningsspørsmål: • Hvordan omtaler deltakerne barn med særskilte behov? • Hvilke eksplisitte holdninger kommer til uttrykk? • Hvordan opplever deltagerne forholdet mellom holdning og handling? Det er anvendt et kvalitativt fokusgruppeintervju for å belyse denne problemstillingen og forskningsspørsmålene. Fokusgruppen ble gjennomført på zoom med fire lærere som er kollegaer. Den vil bli analysert ved tematisk analyse og et sosialkonstruktivistisk grunnsyn. Det teoretiske bakteppet er i stor grad tilknyttet holdninger. Det er også en del om forståelsen som ligger til grunn for de særskilte behovene til elevene, samt noe om gruppedynamikker. Det er redegjort for tre funn i denne studien. Det første omhandler at kollegaene er opptatt av at de ved egen skole har gode holdninger til elever. Det andre omhandler forholdet mellom holdninger og handlinger, og det tredje er knyttet til den forståelsen som kommer til uttrykk. Forståelsen til informantene er i hovedvekt knyttet til kontekstuell forståelse, der det enkelte individs forutsetninger og rammene og forventningene i miljøet ikke samsvarer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectHoldningeren_US
dc.subjectSærskilte behoven_US
dc.subjectSpesialundervisningen_US
dc.subjectLærereen_US
dc.subjectEleveren_US
dc.titleLæreres holdninger til elever med særskilte behoven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel