Show simple item record

dc.contributor.advisorDeichman-Sørensen, Trine
dc.contributor.authorLindstøl, Hilde Christoffersen
dc.contributor.authorHaga, Kari Tvetene
dc.date.accessioned2022-09-19T13:33:51Z
dc.date.available2022-09-19T13:33:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3018958
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøker vi hvordan livsmestring blir ivaretatt og erfart blant unge mennesker med lærevansker. Vår interesse for dette temaet er hvordan fagfornyelsens tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring kan gi elever med lærevansker kunnskap innenfor blant annet selvbilde og identitet, kroppslig helse, autonomi, relasjoner og tilhørighet, samt utviklingsmuligheter. Vi undres over hvordan unge mennesker med lærevansker selv ivaretar livsmestringsområdene kompetanseutvikling, autonomi og livskvalitet og hva de anser som viktig i deres livsmestring. Vi ønsket også å få innsikt og kunnskap om hva lærere på tilrettelagte yrkesutdanningsløp og arbeidsledere ved tilrettelagte bedrifter legger til grunn for at henholdsvis elever og arbeidstakere skal lære seg og ivareta disse tre livsmestringsområdene. Med bakgrunn i dette stilte vi oss spørsmålet: Hvordan blir livsmestring blant unge mennesker med lærevansker ivaretatt og erfart? I denne masteroppgaven er det gjort kvalitative intervju av åtte mennesker med lærevansker i alderen 20-30 år, som alle er i varig tilrettelagt arbeid. Vi har i tillegg intervjuet fire lærere som arbeider med elever som går tilrettelagte yrkesutdanningsløp og to arbeidsledere som er tilknyttet en varig tilrettelagt arbeidsplass. Resultatene viser at lærerne ivaretar det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring ved at det blir satt i system og preger undervisningen. Vi ser også at arbeidslederne ivaretar arbeidstakerne ved å gi dem utviklings- og medbestemmelsesmuligheter i deres arbeidshverdag. De unge med lærevansker hadde klare formeninger for hva som var viktige verdier i deres liv, de viste en yrkesstolthet og oppga det å ha et arbeid som et sentralt livsmestringsområde. Forskningen viser også at de unge med lærevansker opplever å ha god livskvalitet og mestrer livene på en selvstendig og delaktig måte. Vi har i vår undersøkelse kommet fram til at fagfornyelsens tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring, er et viktig bidrag inn i undervisningen som vil gi elevene kompetanse de kan ha bruk for i sine liv.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2022
dc.subjectSårbarheten_US
dc.subjectVerdigheten_US
dc.subjectMedborgerskapen_US
dc.title"Alle må fly sine egne vinger" : En kvalitativ undersøkelse om livsmestring og unge mennesker med lærevanskeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record