Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnsen, Åge
dc.contributor.authorReif, Lena Fosaas
dc.date.accessioned2022-09-02T10:59:55Z
dc.date.available2022-09-02T10:59:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015386
dc.description.abstractDe siste 20 årene har politiet vært gjennom store endringer som følge av flere reformer og samfunnsutviklingen generelt. Etter nærpolitireformen ble politiet inndelt i 12 politidistrikt med geografiske og funksjonelle enheter, og strukturen har blitt mer moderne og kompleks. I denne studien har jeg undersøkt om politiet har blitt en matriseorganisasjon, og om den i så fall er velfungerende. Jeg har benyttet to ulike teoretiske rammeverk; Jay R. Galbraiths «stjernemodell» for vellykket implementering av matrise, og Jacobsen og Thorsviks modell for velfungerende matrisestruktur. Jeg har gjort dokumentundersøkelse og gjennomført intervjuer av 11 ledere i tre ulike politidistrikt. Mine funn viser at politiet har en matrisestruktur, men at den ikke fullt ut er velfungerende. Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig prosess, og må sees på som et prosjekt. Alle fem elementene i Galbraiths modell må utvikles over tid. Strategien må sette tydelig retning og strukturen må avklare maktforholdene. Videre må det være gode horisontale prosesser for informasjon og beslutninger, og belønningssystemer må gi motivasjon for horisontal samhandling. Sist men ikke minst er ferdigheter og holdninger til mennesker i organisasjonen svært viktig. Ledere er særlig sentrale i en organisasjon, da de påvirker mange mennesker. Deres kunnskap, ferdigheter og holdninger er derfor avgjørende for hvor godt en matriseorganisasjon fungerer. I min undersøkelse finner jeg at ledere i utgangspunktet har en positiv holdning til strukturen, men at de opplever utfordringer i det daglige. Den dypere forståelsen av hva en matrise innebærer og ferdighetene til å lede i en slik struktur, er noe mangelfull. For å utvikle organisasjonen mot en mer velfungerende matrisestruktur, bør horisontale lederprosesser gjennomgås og tiltak for å styrke ledelse i matrise bør iverksettes. Det er ønskelig med et moderne og kompetent politi. Da må det utvikles gode strukturer og helhetlige prosesser – og vi må ha kompetente politiledere som evner å håndtere kompleksitetenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectMatrisestrukturen_US
dc.subjectPolitieten_US
dc.subjectReformeren_US
dc.subjectNærpolitireformenen_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectOrganisasjonsutviklingen_US
dc.titleEt moderne og kompetent politi Har politiet blitt en matriseorganisasjon - og er den i såfall velfungerende?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record