Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBergaust, Kristin
dc.contributor.advisorHansen, Lillegerd
dc.contributor.advisorCramer, Joanne
dc.contributor.authorSahr, Aleksander
dc.date.accessioned2022-09-01T08:32:01Z
dc.date.available2022-09-01T08:32:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015029
dc.description.abstractThis thesis aims to build a theory as to why some garments become difficult to part with. The researcher employs a set of mixed methods to investigate garments that have achieved this state of attachment to their current custodians. The theoretical framework of the thesis is built upon several collections of storied garments and emotional durability in design. The goal of the thesis is to identify the different qualities that cause a garment to become difficult to part with. The result of the investigation is the creation of the theory of Aura, used to describe the power emanating from the garments this thesis investigates. The theory of Aura is supported by four main categories of qualities. These are Narrative Markers, Wearability, History, and Emotional Attachment. The insight this thesis provides might contribute to a greater sensitivity when developing design strategies that aim to create sustainable garments that emphasise durability and longevity. This thesis proposes that longevity and durability is connected of a complex matrix of different qualities in the relationship between a custodian and their garment.en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar sikte på å utvikle en teori som forsøker å forklare hvorfor noen klesplagg er vanskelige å kvitte seg med. Forskeren buker et sett med blandede metoder for å undersøke plagg som har oppnådd denne tilstanden av tilknytning til sin nåværende formynder. Det teoretiske rammeverket for masteroppgaven er bygget på en rekke samlinger med historiefylte plagg og design for emosjonell holdbarhet. Målet med masteroppgaven er å identifisere de forskjellige kvalitetene som gjør at et plagg blir vanskelig å kvitte seg med. Resultatet av denne undersøkelsen er skapelsen av teorien om Aura, brukt for å beskrive kraften som stråler ut fra plaggene som denne masteroppgaven har undersøkt. Teorien om «Aura» er støttet av fire hovedkategorier med kvaliteter. Disse er Narrative Markører, Brukervennlighet, Historie og Følelsesmessig Tilknytning. Innsikten denne masteroppgaven gir kan bidra til en større sensitivitet i utviklingen av designstrategier som tar sikte på å skape bærekraftige plagg som vektlegger holdbarhet og lang levetid. Denne masteroppgaven tar til orde for at levedyktighet og holdbarhet er koblet til et komplekst nettverk av forskjellige kvaliteter i forholdet mellom et klesplagg og klesplagget sin formynder.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.subjectFashionen_US
dc.subjectSustainable Designen_US
dc.subjectBærekraften_US
dc.subjectMoteen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.titleThe Aura of (Extra) ordinary clothes: Exploring relationships with garments that are hard to part withen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel