Show simple item record

dc.contributor.advisorMyhrstad, Mari (Hovedveileder)
dc.contributor.advisorGarnweidner-Holme, Lisa (Biveileder)
dc.contributor.advisorMathisen, Therese Fostervold (Biveileder)
dc.contributor.authorFrivold, Yngvild
dc.contributor.authorMax, Gigja
dc.date.accessioned2022-08-25T07:39:56Z
dc.date.available2022-08-25T07:39:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013426
dc.description.abstractBakgrunn Kostundersøkelser viser utfordringer knyttet til barn og unges kosthold, og det bør rettes tiltak mot arenaene der de opptrer. Det er liten kunnskap om matmiljøet på idrettsarenaen i Norge, men internasjonale studier viser at idrettsarenaen ofte er preget av næringsfattig og energirik mat. Hensikten med vår studie var derfor å kartlegge hva som tilbys og selges av mat og drikke på idrettsarenaen for barn og unge i Norge, og undersøke faktorer som påvirker tilbudet. Utvalg og metode Vi benyttet et tverrsnittsdesign, der data fra 301 idrettslag ble samlet inn systematisk via et digitalt kartleggingsskjema. Flertallet som svarte på kartleggingsskjemaet på vegne av idrettslagene, var med i organisering av utsalgsstedet. Idrettslagene kunne tilhøre flere særforbund, der 184 idrettslag tilhørte Norges Håndballforbund, 138 tilhørte Norges Fotballforbund, 63 tilhørte Norges Gymnastikk- og Turnforbund og 50 tilhørte Norges Skiforbund. Deskriptiv statistikk fremstilte resultatene om tilbud og salg, og kjikvadrattester ble brukt for å undersøke faktorer som påvirker mat- og drikketilbudet. Resultater Utsalgsstedene tilbyr i hovedsak mindre sunne mat- og drikkevarer, som bakevarer, brus, snacks og bearbeidede kjøttprodukter. Halvparten tilbyr frukt/grønt og brødmat, og få tilbyr fisk og melk. Idrettslagene angir å selge mye brus, bakevarer, bearbeidede kjøttprodukter og snacks, samt lite/noe av frukt/grønt, brødmat og sunnere bakst. Avtaler med konsepter og retningslinjer ble angitt som fremmere for et sunt mat- og drikketilbud, mens inntekt, dugnad, åpningstider og covid-19 ble angitt som barrierer. Konklusjon Våre funn tyder på at utsalgssteder tilknyttet idrettsarenaen tilbyr og selger i hovedsak mindre sunne mat- og drikkevarer slik som bakevarer, brus, snacks og bearbeidede kjøttprodukter. Denne studien tyder også på at avtaler med konsepter eller retningslinjer kan være fremmere for et sunnere utsalgssted. Det trengs mer forskning på effekten av retningslinjer i kombinasjon med intervensjoner som har til hensikt å øke tilgjengeligheten og promotere sunne mat- og drikkevarer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2022
dc.subjectIdretten_US
dc.subjectKostholden_US
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectUngeen_US
dc.subjectMatmiljøen_US
dc.titleEn kartlegging av mat- og drikketilbudet på idrettsarenaen i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record