Show simple item record

dc.contributor.advisorAndersen, Renate
dc.contributor.advisorGjølstad, Eli
dc.contributor.authorSkancke, Henning
dc.date.accessioned2022-08-16T08:26:38Z
dc.date.available2022-08-16T08:26:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3012023
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på datastøttet samarbeidslæring mellom elever med stort læringspotensial i en programmeringskontekst. Jeg har observert og filmet en guttegruppe på fire som skal løse oppgaver knyttet til programmering sammen. Datagrunnlaget for oppgaven er videopptak og intervjudata. Studien stiller problemstillingen «Hvordan samarbeider elever med stort læringspotensial i en programmeringsaktivitet?» Denne problemstillingen er operasjonalisert i tre forskningsspørsmål: 1) I hvilken grad arbeider elevene for å skape felles enighet og konstruere felles mening? 2) Hvordan organiserer og fordeler gruppa arbeid og roller i en samarbeidsprosess? 3) Hvordan opplever elevene at samarbeidet fungerer innad i gruppen? For å drøfte forskningsspørsmål 1 vil jeg benytte meg av sentrale teorier innenfor datastøttet samarbeidslæring. Her vil jeg fokusere på felles enighet og felles meningskonstruksjon. Forskningsspørsmål 2 og 3 blir diskutert primært opp mot Dillenbourgs (1999) forutsetninger for godt samarbeid, supplert med relevant litteratur om elever med stort læringspotensial i sosiale samspill. Mine funn er at samarbeidsgruppen legger gode premisser for å kunne diskutere seg frem til felles enighet og konstruere en felles mening, men blir ikke alltid gjennomført optimalt. Det er flere ganger gruppemedlemmer stiller interessante spørsmål som kan være utgangspunkt for lærerike diskusjoner, men velger å unngå disse diskusjonene av ukjente grunner. Min oppfatning er at elevene trenger mer øvelse i ledelse av datastøttede samarbeidsprosesser. Dette kan føre til mer dyptgående diskusjoner som kan fremme læring hos den enkelte. Fordeling av ansvar og roller i gruppesamarbeidet skjer ubevisst med ingen diskusjon i forkant. Dette fører til at de som tar mest plass er de som legger føringene på hvordan gruppesamarbeidet fungerer. Dette fører til at noen får stort ansvar for å sikre gruppen progresjon, mens andre tiltrer i mer perifere roller. Elevene selv mener gruppesamarbeidet har fungert godt. Dette har blitt bestemt av tre sentrale faktorer, som de også mener er premisser for at et gruppesamarbeid skal fungere best mulig: 1) Gruppesamarbeidet har vært trygt og inkluderende for medlemmene. 2) Alle på gruppa bør delta. 3) Gruppemedlemmene må være motiverte for å løse oppgaven de har fått utdelt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectEleveren_US
dc.subjectStort læringspotensialen_US
dc.subjectProgrammeringen_US
dc.subjectDatastøttet samarbeidslæringen_US
dc.titleElever med stort læringspotensial: En kvalitativ studie om hvordan elevene samarbeider for å lære seg programmering i en gruppeen_US
dc.title.alternativeCollaboration Between Gifted Pupils: Learning Programming in a Groupen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber86en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Datateknologi: 551en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record