Show simple item record

dc.contributor.authorPoppe, Christian
dc.contributor.authorKempson, Elaine
dc.date.accessioned2022-08-12T11:55:03Z
dc.date.available2022-08-12T11:55:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-7063-543-6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3011642
dc.description.abstractDe fleste husholdene har til nå klart seg bra selv om prisene på mange viktige livsområder har økt samtidig. Men siden januar har 28% fått noe dårligere økonomi og 5% mye dårligere økonomi. Viktigste årsak er kombinasjonen av utgiftsområder og det samlede utgiftstrykket. Men også det å kun bli utsatt forprisvekst på ett område kan by på utfordringer. Den viktigste enkeltårsaken til økte levekostnader er veksten i strømprisene. De som har fått dårligere råd har i mye større grad enn andre måttet redusere forbruket (også mat), begrense bilbruken, ha mindre sosial omgang, droppe ferie og låne penger (kreditt, privat). Evnen til å betale regninger og renter og avdrag på lån beskrives som problematisk av 25% av husholdene. Sammenlignet med juni 2021 er andelen som sliter økonomisk økende. I tiden som kommer vil omfanget av økonomisk utsatthet avhenge mye av hvordan lånerentene utvikler seg.en_US
dc.description.abstractMost households have so far done well, even though prices in many vital areas of life have risen. Still, since January, 35% have found themselves in a worse or much worse financial situation. The most important causes are the combination of expenditure areas and the total expenditure pressure. But also, being exposed to price growth in only one area can present challenges. The most important single reason for increased living costs is the growth in electricity prices. Those who find themselves in a worse financial situation have to a much greater extent than others, had to reduce consumption (including food), limit car use, have less social interaction, skip vacation, and borrow money (credit, private). The ability to pay bills, interest, and loan installments is problematic for 25% of households. Compared with June 2021, the proportion who is struggling financially is increasing. In the time to come, the extent of financial vulnerability will depend much on how borrowing rates develop.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesRapport;5-2022
dc.subjectøkonomisk tryggheten_US
dc.subjectøkonomisk utsattheten_US
dc.subjectdyrtiden_US
dc.subjectprisveksten_US
dc.subjecthusholdsøkonomien_US
dc.titleDyrtid under oppseiling. Hvordan takler husholdene de økende levekostnadene?en_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber14en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record