Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEnstad, Frøydis
dc.contributor.authorBakken, Anders
dc.date.accessioned2022-08-12T09:03:14Z
dc.date.available2022-08-12T09:03:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-7894-810-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3011552
dc.description.abstractUngdata junior er et spørreskjemabasert kartleggingsverktøy som brukes av kommuner over hele landet, der målet er å få en oversikt over hvordan barn i 5.–7. trinn (10 til 12 år) har det, og hva de driver med i fritiden. Ungdata junior er et gratistilbud til kommuner og er et samarbeid mellom de regionale kompe-tansesentrenepå rusfeltet (KORUS) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet –storbyuniversitetet. KORUS står for den praktiske gjennomføringen i kommunene og oppfølging av lokal resultater. Ungdatasekretariatet på NOVA koordinerer og administrerer alle undersøkelsene. Helsedirektoratet finansierer Ungdata junior. I denne rapporten presenteres resultatene fra 2020–2022 for landet som helhet. Rapporten oppsummerer svar fra 102.581 barn som deltok i undersøkelsen. Undersøkelsen ble gjennomført i 199 kommuner og på Svalbard i perioden 2020 til 2022. Rapporten tar for seg følgende områder: vennskap, familie, skole, nærmiljø, fritidsaktiviteter, medier, mobbing, helse, trivsel og livskvalitet. Rapporten presenterer også forskjeller og likheter mellom gutter og jenter på ulike klassetrinn og forskjeller knyttet til sosioøkonomisk familiebakgrunn og kommunens sentralitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNOVA/OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesNOVA-rapport;6: 2022
dc.subjectUngdataen_US
dc.subjectjunioren_US
dc.subjectbarnen_US
dc.titleUngdata junior 2022. Nasjonale resultateren_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber48en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel