Show simple item record

dc.contributor.authorLynum, Markus
dc.contributor.authorSkuland, Silje Elisabeth
dc.date.accessioned2022-06-08T13:11:18Z
dc.date.available2022-06-08T13:11:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-7063-541-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2997958
dc.description.abstractDenne rapporten er en sammenfatning av arbeidet med å oppdatere referansebudsjettets forbruksområde «Andre dagligvarer». Oppdateringen har tatt for seg relevansen til varene som har ligget inne i budsjettposten tidligere, og vurdert hvorvidt det har vært behov for justeringer og endringer når det kommer til varene som utgjør budsjettposten og den beregnede levetiden de har hatt. Ettersom innholdet i «Andre dagligvarer» ikke har vært oppdatert siden 2005, har dette vært på høy tid. Vi har benyttet oss av en rekke forskjellige kilder i oppdateringsarbeidet. De vi har tilskrevet mest vekt er offentlige retningslinjer, ekspertuttalelser og anbefalinger. Disse har fått mest vekt som følge av at det norske referansebudsjettet har et informasjonshierarki som legger til grunn en ekspertmodell. Vi har også benyttet oss av vurderinger som har kommet frem i fokusgruppeintervjuer vi har gjennomført, samt tilgjengelig statistikk om forbruk der det har vært tilgjengelig for oss. Oppdateringen av budsjettposten har resultert i endringer i innholdet i budsjettposten, hvor noen varer er fjernet og andre lagt til, og endringer i forbruksnivåene som legges til grunn på en del varer også. Det er og mange varer hvor det ikke har blitt foretatt noen endringer. Vi har også samlet inn nye priser for alle varene som ligger inne i budsjettposten.en_US
dc.description.abstractThis report is a summary of the work of updating the consumption area “Other groceries” in the Norwegian reference budget. The update has assessed the relevance of the goods comprising the consumption area and evaluated the need for change and adjustments concerning the included goods and their calculated longevity. Considering that the contents of “Other groceries” was updated in 2005, this review has been about time. We have used a range of different sources during the update. We have ascribed the most weight to public guidance from public institutions and recommendations from experts. We’ve ascribed them the most weight due to the data hierarchy the Norwegian reference budget operates with, which as an expert model. We’ve also used assessments that’s been voiced in focus groups’ we’ve arranged and used statistics about consumption when available. The update of the budget has resulted in adjustments of the contents in the budget-post, where some goods have been excluded and others included, as well as having done adjustments to the consumption levels of other goods. For some goods, no changes have been made. Also, we’ve collected new prices for all the goods comprising “Other groceries”.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesRapport;3-2022
dc.subjectreferansebudsjetteten_US
dc.subjectdagligvareren_US
dc.subjectforbruksutgifteren_US
dc.subjectakseptabelt forbruksnivåen_US
dc.titleOppdatering av forbruksområdet «Andre dagligvarer»: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjetteten_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber135en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record