Show simple item record

dc.contributor.authorBøhn, Kristin
dc.contributor.authorAmundsen, Siv Merethe
dc.contributor.authorLaine, Hely Katariina
dc.contributor.authorHvidtjørn, Dorte
dc.contributor.authorPay, Aase Serine Devold
dc.date.accessioned2022-05-30T11:08:44Z
dc.date.available2022-05-30T11:08:44Z
dc.date.created2022-02-23T10:49:02Z
dc.date.issued2021-06-02
dc.identifier.citationSykepleien Forskning. 2021, .en_US
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2996751
dc.description.abstractBakgrunn: Feber under fødsel defineres som kroppstemperatur ≥38 °C og forekommer ved omtrent 7 prosent av fødsler til termin. Tilstanden gir økt risiko for maternell og neonatal sykelighet og dødelighet. Korrekt bruk av antibiotika kan redusere forekomsten av alvorlige utfall for mor og barn. Hensikt: Kartlegge forekomst av feber under fødsel og bruk av antibiotika med denne indikasjonen ved Fødeavdelingen Ullevål på Oslo universitetssykehus samt vurdere om bruken av antibiotika var i henhold til klinikkens prosedyre. Metode: Gjennomgang av journaler til pasienter med fødsel til termin som var innlagt på fødeavdelingen i perioden 1.–30. april 2018. Resultat: Feber under fødsel (intrapartum feber) var registrert hos 67 av 552 pasienter (12 prosent). 99 pasienter (18 prosent) mottok behandling med feberreduserende medikamenter og/eller antibiotika grunnet feber. Av disse fikk 53 penicillin (54 prosent) grunnet mistanke om infeksjon. Kriteriene etter gjeldende prosedyre for profylaktisk antibiotikabehandling ble oppfylt hos 38 av de 53 pasientene som fikk penicillin (72 prosent). Penicillin i kombinasjon med gentamycin ble gitt til 21 av 99 pasienter (21 prosent) med indikasjon klinisk chorioamnionitt (betennelse i føtale membraner). Av disse 21 pasientene var det 15 (71 prosent) som oppfylte kriteriene for behandling. Konklusjon: Vi fant en høyere forekomst av intrapartum feber enn beskrevet i litteraturen. Journalgjennomgangen viste at bruken av antibiotika var i henhold til prosedyren på flere områder, men at det var utfordringer knyttet til overbehandling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Sykepleierforbunden_US
dc.relation.ispartofseriesSykepleien Forskning;
dc.subjectKvaliteten_US
dc.subjectAntibiotikaen_US
dc.subjectFødsleren_US
dc.subjectFeberen_US
dc.subjectTverrsnittstudieren_US
dc.titleFeber under fødsel og antibiotikabehandling – en kvalitetssikringsstudieen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.articlenumbere-86080en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi1891-2710
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2021.86080
dc.identifier.cristin2004772
dc.source.journalSykepleien Forskningen_US
dc.source.issue16en_US
dc.source.pagenumber17en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record