• Familiepartner – Midtveisrapport 

      Tøge, Anne Grete; Pedersen, Eirin; Finne, Joakim (AFI-notat;2023:05, Working paper, 2023-06)
      Familiepartner er et tiltak i barnevernet, utviklet i samarbeid mellom SOS-barnebyer, OsloMet og tre kommuner. Tiltaket blir prøvd ut i Lillehammer, Øvre Eiker og Larvik. OsloMet har bidratt i utformingen av tiltaket, og ...