• Unges deltagelse og engasjement i lokal stedsutvikling på Mortensrud 

      Landsverk Hagen, Aina; Berge Lorenzen, Sara; Alves, Daniele E.; Andersen, Bengt; Dalseide, Astri M.; M. Tolstad, Ingrid (AFI-notat;2023:01, Working paper, 2023-01-26)
      Utbyggingen av Mortensrud, også kalt Mortensrudprosjektet, i bydel Søndre Nordstrand er et av Oslo kommunes største utbyggingsprosjekt. Medvirkning er lovpålagt i slike nærmiljøutbygginger, og barn og unge har et spesielt ...