• Arbeidsavklaringspenger: Protokoll for en oppsummering av kunnskapen på området 

   Sadeghi, Talieh; Bråthen, Magne; Ødemark, Ingjerd L.; Bakkeli, Vidar; Gjersøe, Heidi M.; Hansen, Helle C.; Köhler-Olsen, Julie; Karlsen, Elisabeth (AFI-notat;2023:07, Working paper, 2023-11-30)
   Notatet er en kunnskapsoppsummering (scoping review) over forskning om arbeidsavklaringspenger i Norge. Den gir en detaljert oversikt over hvordan kunnskapsoppsummeringen skal gjennomføres, herunder med hensyn til formål, ...
  • Midlertidig lønnstilskudd – hvem deltar, når, og hva er utfallet? 

   Bråthen, Magne (AFI-notat;2023:06, Working paper, 2023-11-08)
   I dette AFI-notatet presenteres en analyse av alle deltakere på midlertidig lønnstilskudd i perioden fra mars 2010 til desember 2019, som NAV har klassifisert som med nedsatt arbeidsevne. Resultatene indikerer at det i ...