• Ett år med pandemi – slitasje på arbeidslivsrelasjonene? 

      Dahl, Elin Moen (AFI-notat;2022:02, Working paper, 2022-06-29)
      Dette notatet handler om endringer i arbeidslivet som følge av koronapandemien. Vi går her videre fra å se på de umiddelbare konsekvensene av den første nedstengningen til å fokusere på situasjonen i arbeidsliv over ett ...