• Protokoll: forenklet kunnskapsoversikt om arbeidsmiljø og arbeidshelse 

      Nordberg, Tanja; Drange, Ida; Massey, David; Tallerås, Kim; Seglem, Karoline; Enehaug, Heidi; Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Eveline; Lescoeur, Kristine; Nilsen, Wendy (AFI-notat;2023:03, Working paper, 2023-06)
      Dette er en protokoll for en forenklet kunnskapsoversikt (‘scoping review’) over norsk forskning på arbeidsmiljø og -helse. Arbeidsmiljø og arbeidshelse er et viktig og stort forskningstema i Norge. Det er et fagfelt som ...