• Inkluderingskompetanse som samskaping - Underveisrapport 

      Spjelkavik, Øystein; Enehaug, Heidi; Schafft, Angelika (AFI-notat;2022:01, Working paper, 2022-03-25)
      Prosjektet «Inkluderingskompetanse som samskaping» (2020–2023) er finansiert av NAV FoU. Forsknings- og utviklingsprosjektet har to overordnede mål: 1) Utvikle praksisnære læringsmodeller for utvikling av inkluderingskompetanse ...