• Midlertidig lønnstilskudd – hvem deltar, når, og hva er utfallet? 

      Bråthen, Magne (AFI-notat;2023:06, Working paper, 2023-11-08)
      I dette AFI-notatet presenteres en analyse av alle deltakere på midlertidig lønnstilskudd i perioden fra mars 2010 til desember 2019, som NAV har klassifisert som med nedsatt arbeidsevne. Resultatene indikerer at det i ...