• Fellesskapende praksis. En ny modul i GROM-prosjektet 

      Restad, Frode; Lyng, Selma Therese; Nørbech, Stine; Gulliksen, Synne Solhaug (AFI Notat;2023:02, Report, 2023-04-24)
      I denne modulbeskrivelsen utdyper vi hovedanbefalingen gitt i AFI-rapport 2023:12, "Gode relasjoner og godt miljø i skolen?", om å videreutvikle GROM-prosjektets faglige grunnlag med fokus på gruppedynamikk og fellesskapende ...