Show simple item record

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.advisorViken, Marie
dc.contributor.authorNaumeiko, Nataliia
dc.contributor.authorSolum, Rolf
dc.date.accessioned2022-03-04T08:13:35Z
dc.date.available2022-03-04T08:13:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2982978
dc.description.abstractGjennom syv semistrukturerte dybdeintervjuer undersøker vi faktorer innenfor teknologisk, organisatorisk, miljømessig og psykologisk kontekst, som kan påvirke adopsjon av dataanalyser i revisjon. Fokuset er rettet mot store norske revisjonsselskaper. Informantene velges ut på bakgrunn av deres kunnskap innenfor revisjon og teknologi. Vi finner frem til at faktorene som påvirker adopsjon av dataanalyser mest er finansiell beredskap, tilgjengelighet av standardiserte data, regulatorisk rammeverk, konkurranse, kompetanse, støtte fra ledelsen, og psykologi.en_US
dc.description.abstractThrough seven semi-structured in-depth interviews, we examine factors within the technological, organizational, environmental and psychological context that can influence the adoption of audit data analytics. We are focusing on large Norwegian auditing companies. The informants are selected based on their knowledge in auditing and technology. Our study identifies that financial readiness, availability of standardized data, regulatory framework, competition, competence, top management support and psychology have the greatest impact on the adoption of data analytics.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet – storbyuniversiteteten_US
dc.subjectDataanalyseren_US
dc.subjectAudit Data Analyticsen_US
dc.subjectAdopsjonen_US
dc.titleAdopsjon av dataanalyser (Audit Data Analytics) i norske revisjonsselskaper: teknologisk, organisatorisk, miljømessig og psykologisk konteksten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record