Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Ruben Jervell
dc.contributor.authorVestrheim, Victoria
dc.contributor.authorGrønningen Otterlei, Maia
dc.contributor.authorKvalvaag, Heidi M.
dc.date.accessioned2022-02-22T09:50:59Z
dc.date.available2022-02-22T09:50:59Z
dc.date.created2022-01-20T13:15:03Z
dc.date.issued2021-07-08
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980726
dc.description.abstractBakgrunn: Høy strykprosent og lav snittkarakter på eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) skaper bekymring og spørsmål om sykepleierstudenter har tilstrekkelig kunnskap i naturvitenskapelige fag. På bakgrunn av dette ansatte Oslomet – Pilestredet læringsassistenter for å forbedre undervisningen i AFB i obligatoriske seminargrupper. Sammen med en vitenskapelig ansatt inngikk de i forskergruppen, som utviklet, gjennomførte og evaluerte et revidert undervisningsopplegg i AFB, basert på near-peer teaching (NPT). Vi ønsket å undersøke hva som karakteriserer læringsassistentene og deres undervisning, som bidrar til at sykepleierstudenter lærer AFB. Hensikt: Fremskaffe kunnskap om gvordan sykepleierstudenter får hjelp til å lære AFB med læringsassistenter i obligatoriske seminargrupper. Metode: I denne studien analyserte vi kvalitative data fra anonyme skriftlige tilbakemeldinger (n = 55) og tre fokusgruppeintervjuer (n = 22) fra førsteårsstudenter i de tre seminargruppene (N = 71) som var ledet av de seks læringsassistentene. Dataene ble analysert ved hjelp av Graneheim og Lundmans kvalitative dataanalyse. Resultat: Sykepleierstudentene opplevde at undervisning med læringsassistene hjalp dem med å lære AFB. Trekk ved læringsassistentene som studentene opplevde som positivt, var at de 1) hadde eksamensrelevant kunnskap og faglig engasjement, 2) forsto studentene og bidro til et godt klassemiljø, og 3) brukte gøyale og kreative metoder. Det som hemmet læring, var at de brukte for mye tid på utprøving og ikke koordinerte undervisningen med forelesningene. Konklusjon: Læringsassistentenes kombinasjon av faglig dyktighet, sosialt engasjement og kreative læringsmetoder reduserte sykepleierstudentenes sperrer mot å lære naturvitenskap og ga dem eierskap til AFB. Læringsassistentene skapte trygge læringsmiljøer og bestemte tempo og retning, noe som reduserte ubehaget ved å lære komplisert fagstoff og økte sykepleierstudentenesmulighet til å utnytte sitt læringspotensial. Selv om læringsassistentene manglet pedagogisk utdanning og hadde kommet kort i eget studieløp, viser studien at de kan utgjøre en ressurs som sykepleierutdanningene bør bruke for å møte utfordringen med for lavt kunnskapsnivå i AFB hos sykepleierstudentene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Sykepleierforbunden_US
dc.relation.ispartofseriesSykepleien Forskning;2021, 16 (86483)
dc.subjectNear-peer teachingen_US
dc.subjectNærfelleundervisningen_US
dc.subjectLæringsassistenteren_US
dc.subjectSykepleierutdanningen_US
dc.subjectAnatomien_US
dc.subjectFysiologien_US
dc.subjectObligatoriske seminargrupperen_US
dc.titleHvordan lærer sykepleierstudenter anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) med hjelp fra læringsassistenter?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.articlenumber86483en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1986190
dc.source.journalSykepleien Forskningen_US
dc.source.volume16en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record