Show simple item record

dc.contributor.authorVie, Aleksander
dc.contributor.authorArntzen, Erik
dc.date.accessioned2022-02-17T13:56:46Z
dc.date.available2022-02-17T13:56:46Z
dc.date.created2021-12-25T08:07:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationNorsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). 2021, 48 (2), 173-188.en_US
dc.identifier.issn0809-781X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2979767
dc.description.abstractFormålet med dette eksperimentet var å gjøre en systematisk replikasjon av Eksperiment 4 i studien til Arntzen (2006) ved å undersøke om respondering i henhold til stimulusekvivalens forekom i en delayed matching-to-sample prosedyre med distraktorer i form av addisjons- og subtraksjonsoppgaver i et tidsrom på tre sekunder mellom avsluttet presentasjon av utvalgsstimuli og presentasjon av sammenligningsstimuli. Deltakerne ble eksponert for tre faser hvor de enten ble presentert matematikkoppgaver i andre fase (ABA), eller i første og tredjefase (BAB). Resultatet av dette var at fem av seks deltakere i ABA-designen og ingen av de seks deltakerne i BAB-designen responderte i henhold til stimulusekvivalens i fasene med distraktorer. Det blir i diskusjonen argumentert for at matematikkoppgaver kan ha hindret eventuell medierende atferd i tidsrommet mellom utvalgs- og sammenligningsstimuli.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study was to do a systematic replication of Experiment 4 in Arntzen (2006) to test if distractors affected responding in accordance with stimulus equivalence in a delayed matching-to-sample format. The potential distractor tasks included addition and subtracting tasks during test for responding in accordance with stimulus equivalence and was presented during the 3 s delay between sample and comparisons stimuli. Participants were exposed to three phases where the potential distracting tasks were either presented in the second phase in an ABA design, and in the first and third phase in a BAB design. The results showed that one of six participants in the ABA design responded in accordance with stimulus equivalence in the distractor phase, and zero out of six in the distractor phases in the BAB design.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Atferdsanalytisk Foreningen_US
dc.relation.ispartofseriesNorsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA);Årgang 48, Nummer 2 (Vinter 2021)
dc.subjectDelayed matching-to-sampleen_US
dc.subjectStimulusekvivalenseren_US
dc.subjectRememberingen_US
dc.subjectDistraktoreren_US
dc.subjectStimulus equivalencesen_US
dc.subjectDistractorsen_US
dc.titleDistraktorer i tester for emergente relasjoneren_US
dc.title.alternativeUse of Math Tasks as Potential Distractors in Tests for Emergent Relationsen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttp://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument=986
dc.identifier.cristin1971996
dc.source.journalNorsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA)en_US
dc.source.volume48en_US
dc.source.issue2en_US
dc.source.pagenumber173-188en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record