Show simple item record

dc.contributor.authorAarland, Kristin
dc.contributor.authorSørvoll, Jardar
dc.date.accessioned2021-12-20T08:49:51Z
dc.date.available2021-12-20T08:49:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-7894-785-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2835038
dc.description.abstractI denne rapporten drøfter vi særegenheter ved boligpolitikken og boligmarkedet i Norge og seks europeiske sammenligningsland: Sverige, Danmark, Østerrike, Tyskland, Nederland og England (Storbritannia). I den komparative analysen legger vi særlig vekt på boligsosiale virkemidler rettet mot vanskeligstilte, balansen mellom eie og leie og andre sentrale trekk ved boligsektoren. Arbeidet er basert på europeisk statistikk på boforhold og boligmarked (bl.a. OECD Affordable Housing Database og Eurostat) samt et bredt utvalg av forskningsartikler, rapporter, bøker, nyhetsartikler, politikkdokumenter og ekspertuttalelser fra sentrale boligforskere i de respektive landene. Rapporten er todelt. I første del gjennomgår vi sentrale aspekter ved boligmarkedene og boligpolitikken i de ulike landene. Andre del er en mer detaljert presentasjon og drøfting av boligpolitikken i Norge og sammenligningslandene med vekt på hva som er særegent ved det norske eksempelet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNOVA, OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesNOVA-rapport;7: 2021
dc.subjectBoligpolitikken_US
dc.subjectBoligmarkeden_US
dc.titleNorsk boligpolitikk i internasjonalt perspektiv. En sammenligning av boligmarkeder og boligpolitikk i sju europeiske landen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber211en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record