Show simple item record

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorOstrowski, Magnus
dc.contributor.authorLystad Jacobsen, Fredrik
dc.date.accessioned2021-10-15T11:37:18Z
dc.date.available2021-10-15T11:37:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823327
dc.description.abstractEtterfølgende måling av markedsbaserte finansielle omløpsmidler til virkelig verdi, påvirker selskapenes årsresultat, egenkapital og utbyttegrunnlag. Asymmetrien som følge av laveste verdis prinsipp i god regnskapsskikk (GRS) gir insentiver til utstrakt bruk av virkelig verdi. Ordlyden i Regnskapsloven § 5-8 består av komplekse begreper og vurderingskriterier, uten nærmere definisjon og veiledning. Dette resulterer i et tolkningsrom for anvendelsesområdet av etterfølgende måling til virkelig verdi i GRS. Gjennom semistrukturerte intervjuer undersøker vi tolkningsrommets bredde og finner implikasjoner på praktiseringen av Regnskapsloven § 5-8. Gjennom en likviditetsstudie undersøker vi hvorvidt likviditet kan generaliseres på Oslo Børs og foreslår et rammeverk som kan benyttes ved vurdering av vilkår 4. Vi finner et stort tolkningsrom i vilkårene som antyder at ordlyden i Regnskapsloven § 5-8 er moden for vedlikehold. Dette gjelder særlig vilkårene 3 og 4. Vi finner variasjon i vurdering av markedsplassene og i tilbøyelighet for skjønnsutøvelse på vilkår 3. Funnene antyder at vilkår 4 tillegges liten vekt i vurderingene. Våre funn fra likviditetsstudien indikerer at likviditeten på Oslo Børs ikke kan generaliseres. Samlet sett antyder funnene en variasjon i praktiseringen av unntaksregelen, som med fordel kan undersøkes nærmere i etterfølgende forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectRegnskapsloven § 5-8en_US
dc.subjectVilkårenes tolkningsromen_US
dc.subjectVirkelig verdi i GRSen_US
dc.subjectMarkedsbaserte finansielle omløpsmidleren_US
dc.titleRegnskapsloven § 5-8 Implikasjoner av manglende veiledning og vilkårenes tolkningsrom – perspektiver fra regnskaps- og revisjonsbransjenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record