Show simple item record

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorHolmedal, Anastasija
dc.contributor.authorLøvhaugen, Di Bao Chau Nguyen
dc.date.accessioned2021-10-15T10:23:09Z
dc.date.available2021-10-15T10:23:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823281
dc.description.abstractVi undersøker utfordringer som digitaliseringen skaper i revisjonsbransjen. Formålet er å skape en bedre forståelse av digitaliseringen, aktuelle digitale verktøy i revisjonsbransjen og fremtiden for den digitaliserte revisjonsbransjen. Ved bruk av en kvalitativ tilnærmelse med hovedvekt på en empiribasert induktiv og intensiv design har vi gjennomført semistrukturert intervju som datainnsamlingsmetode. Intervjuer ble avholdt med revisorer fra to av de fem store revisjonsselskapene og fire mellomstore revisjonsselskaper i Oslo-området. Alle deltakerne innehar kunnskap om og noen års erfaring med digitaliserte verktøy i sine arbeidsoppgaver. Våre funn tyder at de største utfordringene som digitalisering skaper i revisjonsbransjen er knyttet til investering og implementeringskostnadene, manglende standardisering av digitale systemer og verktøy, motstand mot endring, black-box-utfordringen og svekket kunderelasjon.en_US
dc.description.abstractWe investigate the challenges that digitalization creates in the auditing industry. This paper aims to create a better understanding of digitalization, relevant digital auditing tools and implications of digitalization for the future of the auditing industry. We have used a qualitative approach with the main emphasis on an empirical-based inductive and intensive design. Semi-structured interviews were conducted with auditors from two of the Big 5 and four medium-sized auditing companies in the Oslo-region. All of our participants have knowledge and at least a few years of experience with use of digital tools in their day-today work. We found that investment and implementation costs, resistance to change, black-box challenges, lack of standardized tools or systems and impaired customer relationship are the biggest challenges that digitalization creates in the auditing industry.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectDigital transformasjonen_US
dc.subjectRevisjionen_US
dc.subjectRegnskapen_US
dc.subjectUtfordringeren_US
dc.subjectDigitaliseringen_US
dc.subjectRevisjonsbransjeen_US
dc.subjectRevisjionsverktøyen_US
dc.titleHvilke utfordringer skaper digitaliseringen i revisjonsbransjen? : En kvalitativ studie av digitaliseringen i revisjonsbransjenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record