Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRønningstad, Chris
dc.contributor.authorLynmo, Nina
dc.date.accessioned2021-10-11T07:54:14Z
dc.date.available2021-10-11T07:54:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788917
dc.description.abstractI løpet av de siste årene har politikerne vedtatt flere endringer som har hatt påvirkning på innretningen av Forsvarets sesjonsordning og førstegangstjeneste. Blant annet har førstegangstjenesten fått en ny rolle som rekrutteringsbrønn til spesialiststillinger i Forsvaret. Problemstillingen som er besvart i studien er: Hvordan har politiske beslutninger medført endringer av seleksjonen til førstegangstjenesten? Studien har hatt som mål å undersøke forholdet mellom politikk og Forsvaret, og jeg har benyttet sesjonsordningen til Forsvaret som studieobjekt. Gjennom dokumenter har jeg kartlagt hvordan politisk bestilte endringer har materialisert seg i Forsvaret, og jeg har undersøkt hvordan dokumenter har fungert som metode for å iverksette endringer. Virusteorien benyttes som forklaringsmodell ved å legge sentrale kjennetegn ved virus til grunn. Teorien handler om ideers skjebne når ideene blir forsøkt tatt inn og brukt i organisasjoner. Den bidrar til å forklare hva som skjer når en politisk bestilling møter organisasjonen Forsvaret. Politiske beslutninger ser ut til i varierende grad å ha fått gjennomslag for endringer av seleksjonen til førstegangstjenesten. Forholdet mellom politikk, byråkrati og forvaltning er imidlertid komplisert. Funnene i studien tyder på at sjansen er større for at endringer blir innført, og også til riktig tid, der beslutninger er formulert i konkrete bestillinger med gitte tidsfrister og klare mål. Diffust beskrevne oppdrag med uklare mål uten tidsfrister, reduserer sjansen for endring. I saker der man må prioritere oppgaver opp mot hverandre fordi det er mange og til dels motstridende hensyn å ta, er det også mindre sjanse for at bestillingene blir innført.en_US
dc.description.abstractThis study seeks to answer the research question: To what degree will political decisions lead to changes in the selection to initial compulsory military service? The aim of this study has been to examine the relationship between political level and the Armed Forces. The study uses the selection process of conscripts as a study object. Through documents I have mapped how politically ordered changes have been materialized in the Armed Forces, and I have examined how documents have functioned as a method for implementing changes. Political decisions seem to have a varying degree of impact to changes in the selection process of conscripts. Results indicate a higher rate of changes when decisions are specifically formulated in orders with clear goals and deadlines. More diffuse described assignments with unclear goals, reduce the chance of success. In situations of mandatory prioritization, it is also a lesser chance of implementation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectPolitiske beslutningeren_US
dc.subjectFørstegangstjenesteen_US
dc.subjectForsvareten_US
dc.subjectVerneplikten_US
dc.subjectSeleksjonen_US
dc.subjectSesjonen_US
dc.subjectVirusteorienen_US
dc.titleSeleksjonen til førstegangstjeneste Endringer av sesjon på bakgrunn av politiske beslutningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel