Show simple item record

dc.contributor.authorLangøien, Lars Jørun
dc.contributor.authorHestevik, Christine Hillestad
dc.contributor.authorJardim, Patricia Sofia Jacobsen
dc.contributor.authorNguyen, Hong Lien
dc.date.accessioned2021-09-24T12:34:09Z
dc.date.available2021-09-24T12:34:09Z
dc.date.created2021-06-25T10:28:10Z
dc.date.issued2021-06-16
dc.identifier.isbn978-82-8406-201-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781441
dc.description.abstractHovedbudskap: Brukermedvirkning er nødvendig for å sikre gode tjenester til personer med psykisk helse- og rusutfordringer. Formålet med dette forskningskartet var å kartlegge hva som finnes av forskning om effekter av brukermedvirkning (inkludert pårørendemedvirkning) på ulike nivåer innen psykisk helse- og rusfeltet, og avdekke områder der forskningen er mangelfull. Et forskningskart er en type systematisk kunnskapsoppsummering som sorterer og synliggjør den tilgjengelige forskningen om en bred problemstilling. Vi søkte etter systematiske oversikter i åtte forskningsdatabaser. Vi vurderte treffene og kodet studier som møtte inklusjonskriteriene i henhold til et forhåndsdefinert rammeverk. Vi inkluderte 54 oversikter. Våre hovedfunn: Vi identifiserte flere oversikter om effekt av ulike tiltak for brukermedvirkning innen psykisk helse- og rusfeltet Hovedvekten av oversiktene omhandlet tiltak rettet mot personer med psykiske lidelser Vi identifiserte få oversikter om tiltak rettet mot personer med rusmiddelproblemer Hovedvekten av oversiktene omhandlet brukermedvirkning på individnivå, få omhandlet tjenestenivå og én systemnivå Vi kategoriserte 25 ulike tiltak fordelt på seks ulike settinger Det er viktig å merke seg at det kan finnes et betydelig antall primærstudier på temaet som ikke er oppsummert i de inkluderte oversiktene.en_US
dc.description.abstractKey messages: User involvement is necessary to ensure well-adapted health services for individuals with mental illness and alcohol or substance use disorders. The aim of this gap map was to map existing research on the effect of user involvement (including informal caregivers) on different levels within the fields of mental health and addiction and identify knowledge gaps. A research gap map is a systematic review that categorises and makes available research on broad topics visible. We searched for systematic reviews in eight online databases. We screened the identified references and coded the reviews that met our inclusion criteria according to a predefined framework. We included 54 systematic reviews. Our main findings: • We identified several systematic reviews that evaluate the effects of user involvement in mental health and addiction services •Most of the reviews thematised interventions targeting mental health. •We identified few reviews targeting persons with alcohol or substance use disorders •The main part of the reviews thematised user involvement on an individual level, few were about the service level, and one thematised involvement on system level. •We categorised 25 different interventions from 6 different settings. It is worth noting that there might be sizeable amount of primary studies on the topic that are not covered by the included systematic reviews.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for helsetjenesteren_US
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/effekt-av-brukermedvirkning-i-psykisk-helse-rapport-2021.pdf
dc.subjectPsykiske sydommeren_US
dc.subjectRusrelaterte sykdommeren_US
dc.subjectPsykiske helsetjenesteren_US
dc.subjectRusbehandlingssentreen_US
dc.subjectPasientsamarbeiden_US
dc.subjectKommunehelsetjenesteren_US
dc.subjectDelte avgjørelseren_US
dc.titleEffekt av brukermedvirkning i psykisk helse- og rusfeltet: Et forskningskarten_US
dc.title.alternativeThe effect of user involvement in mental health and addiction: A gap mapen_US
dc.typeBooken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1918404
dc.source.pagenumber67en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record