Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHestevik, Christine Hillestad
dc.contributor.authorMuller, Ashley Elizabeth
dc.contributor.authorForsetlund, Louise
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-09-24T08:19:16Z
dc.date.available2021-09-24T08:19:16Z
dc.date.created2021-06-04T09:29:30Z
dc.date.issued2021-05-26
dc.identifier.isbn978-82-8406-208-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781314
dc.description.abstractSeksuell vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem og vi mangler kunnskap om effekten av behandlingstiltak for personer som utøver denne type vold. Hensikten med denne systematiske oversikten var å undersøke effekter av behandlingstiltak for personer som utøver seksuell vold i nære relasjoner. Vi søkte etter randomiserte og ikke-randomiserte studier i forskningsdatabaser. Vi vurderte treffene, trakk ut data og analyserte studier som møtte inklusjonskriteriene. Vi inkluderte tre randomiserte studier og fem ikke-randomiserte studier, som omhandlet åtte forskjellige tiltak. Rapportens hovedfunn når det gjelder ny seksuell voldsutøvelse er: • Multisystemisk terapi gir muligens en liten reduksjon sammenlignet med kognitiv adferdsterapi. • Det er muligens liten eller ingen forskjell mellom gruppebasert kognitiv adferdsterapi og mindfulness-basert stressreduksjon. • Det er muligens liten eller ingen forskjell mellom pretrial diversion og ingen tiltak. • Det er usikkert om Duluth-modellen, spesialisert behandling i primærhelsetjenesten, Stichting Ambulante Preventie Projecten og gruppebasert behandling har noen effekt sammenliknet med ingen tiltak. Vi har lav til svært lav tillit til resultatene og det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget er for mangelfullt til å kunne vurdere hvorvidt behandling for personer som utøver seksuell i nære relasjoner har effekten_US
dc.description.abstractSexual violence in close relationships is a serious social problem and we lack knowledge about the effect of treatment measures for perpetrators. The objective of this systematic review was to examine the effect of treatments for persons who commit sexual violence in close relationships. We searched for randomized and non-randomized controlled trials in research databases. We screened the references, extracted data and analysed studies that met our inclusion criteria. We included three randomised trials and five non-randomized studies, which examined eight different interventions. The main findings when it comes to new acts of sexual violence are: • Multisystemic therapy may result in a slight reduction compared to cognitive behavioural group therapy. • There is probably little to no difference between group cognitive behavioural therapy and mindfulness-based stress reduction • There is probably little to no difference between pretrial diversion and no treatment. • It is uncertain whether the Duluth model, specialist community-based treatment, Stichting Ambulante Prevention and group-based outpatient treatment have an effect compared to no treatment. We assessed the certainty of the evidence for these results as low or very low. The current evidence base is too limited to determine the effect of treatments for perpetrators of sexual violence in close relationships.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for helsetjenesteren_US
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/behandlingstiltak-for-personer-som-utover-seksuell-vold-i-nare-relasjoner-rapport-2021.pdf
dc.subjectSeksuell volden_US
dc.subjectPartnervolden_US
dc.subjectBehandlingsterapien_US
dc.subjectTerapiformeren_US
dc.subjectSeksuell voldsbekjempelseen_US
dc.titleBehandlingstiltak for personer som utøver seksuell vold i nære relasjoner: en systematisk oversikten_US
dc.title.alternativeTreatment for perpetrators of sexual violence in close relationships: a systematic reviewen_US
dc.typeBooken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.doihttps://www.fhi.no/publ/2021/behandlingstiltak-for-personer-som-utover-seksuell-vold-i-nare-relasjoner/
dc.identifier.cristin1913698
dc.source.pagenumber88en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel