Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKopperud, Karoline
dc.contributor.authorBardøl, Andreas
dc.contributor.authorØstvik, Jan Erik
dc.date.accessioned2021-09-08T07:12:04Z
dc.date.available2021-09-08T07:12:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2774511
dc.description.abstractDenne studien undersøker om respektfullt engasjement fra nærmeste leder har sammenheng med bedre sosiale relasjoner mellom medarbeidere og ledere, som igjen kan relateres til økt indre motivasjon hos medarbeidere. Den tar også for seg i hvilken grad lederes kontrollspenn modererer sammenhengen mellom respektfullt engasjement og den sosiale relasjonen mellom ledere og medarbeidere. Ved å benytte oss av cross-lagged panel design har vi samlet inn data fra 2060 medarbeidere i to offentlige virksomheter; en i helsesektoren og en i justissektoren. Resultatene har gitt støtte til våre antakelser om at respektfullt engasjement fra ledere har sammenheng med bedre sosiale relasjoner med medarbeidere. Studien finner også en sammenheng mellom respektfullt engasjement fra ledere og medarbeideres indre motivasjon, men denne påvirkningen skjer indirekte gjennom den sosiale relasjonen mellom ledere og medarbeidere. Videre finner studien at kontrollspenn ikke modererer sammenhengen mellom respektfullt engasjement fra ledere og den sosiale relasjonen mellom ledere og medarbeidere. Funnene er viktige med tanke på at det foreløpig finnes lite forskning knyttet til denne type lederatferd i Norge. Det er videre forsket lite på hvilke spesifikke former for lederatferd som avstedkommer en god relasjon mellom ledere og medarbeidere. Mer kunnskap om dette vil i sin tur kunne gi utgangspunkt for hvilke ferdigheter det er viktig for ledere å trene på. Funnene i studiet er også interessante med tanke på at kontrollspenn ikke modererer den sterke sammenhengen mellom respektfullt engasjement og den sosiale relasjonen mellom ledere og medarbeidere. Dette gir oss viktig informasjon om verdien av lederatferd i form av respektfullt engasjement.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSosiale relasjoneren_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectMedarbeidereen_US
dc.subjectArbeidstakereen_US
dc.subjectOffentlig sektoren_US
dc.titleEn studie av sammenhengen mellom respektfullt engasjement, leder-medarbeider relasjoner og indre motivasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel