Show simple item record

dc.contributor.advisorÅdland, Marit Kristine
dc.contributor.authorPedersen, Taran Camilla
dc.date.accessioned2021-09-06T11:39:47Z
dc.date.available2021-09-06T11:39:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773753
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg sett på hvilke løsninger som har blitt undersøkt for å imøtekomme behovene til brukere med dysleksi under en søkeprosess og i hvilken grad disse løsningene vil kunne påvirke informasjonssøkeatferden. For å undersøke dette ble det gjennomført en teoridrevet innholdsanalyse av tidligere forskning relatert til informasjonssøking og dysleksi. Resultatene drøftes i lys av teori og forslagene som er inkludert i Marchionini og White sitt rammeverk for informasjonssøkeatferd. Resultatene viser at autocomplete, stavekontroller og systemer med høy toleranse for skrivefeil er noen av løsningene som har blitt undersøkt. Løsningene påvirker informasjonssøkeatferden i varierende grad, men systemer med høy toleranse for skrivefeil er blant løsningene som ser ut til å ha en positiv innvirkning på informasjonssøkeatferden til brukere med dysleksi.en_US
dc.description.abstractIn this master thesis I have looked at which solutions have been investigated to meet the needs of users with dyslexia during a search process and to what extent these solutions will be able to influence the information seeking behavior. To investigate this, a directed content analysis of previous research related to information searching and dyslexia was conducted. The results are discussed in light of theory and the suggestions included in Marchionin and White`s framework for information seeking behavior. The results show that autocomplete, spell checks and systems with high tolerance for spelling errors are some of the solutions that have been investigated. The solutions seem to affect the information seeking behavior to varying degrees, but systems with a high tolerance for spelling errors are among the solutions that seem to have a positive impact on the information seeking behavior of users with dyslexia.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectDyslexiaen_US
dc.subjectInformation Seekingen_US
dc.subjectSearch behavioren_US
dc.subjectHCIen_US
dc.subjectDysleksien_US
dc.subjectInformasjonssøkeadferden_US
dc.subjectInformasjonssøkingen_US
dc.titleHvilke muligheter har blitt undersøkt for å imøtekomme behovene til brukere med dysleksi? En kvalitativ innholdsanalyse av informasjonssøkeatferden til brukere med dysleksien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record