Show simple item record

dc.contributor.advisorEngen, Bård
dc.contributor.advisorGiæver, Tonje Hilde
dc.contributor.authorOmdal, Mari Uthberg
dc.contributor.authorOlafsen, Mari Ydstie
dc.date.accessioned2021-09-06T09:21:58Z
dc.date.available2021-09-06T09:21:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773684
dc.description.abstractDenne studien ser på læreres motivasjon til å anvende e-læringskurs til opplæring i pedagogiske digitale verktøy. Følgende reiser studien problemstillingen: I hvilken grad opplevde lærerne motivasjon til å benytte e-læringskurs som opplæringsressurs, for å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse? Problemstillingen blir videre operasjonalisert inn i fire delproblemstillinger, som tar utgangspunkt i fire dimensjoner av motivasjon. Disse er mestringsforventning, utfallsforventning, oppfattet brukervennlighet og oppfattet nytteverdi. Oppgavens analytiske rammeverk baserer seg på den sosial-kognitive teorien (Bandura, 1997) og TAM-modellen (Davis, 1989). Studien er en deskriptiv tversnittstudie som innhenter data fra lærere, ved hjelp av en strukturert spørreundersøkelse. Lærerne hadde i forkant av spørreundersøkelsen gjennomført et e-læringskurs i Google Nettsteder. Flere av spørsmålene ble hentet fra eksisterende spørreundersøkelser (Beluce & Oliveira, 2015; Cho, Cheng & Lai, 2009), og modifisert til dette formålet. De resterende spørsmålene ble utformet med utgangspunkt i det analytiske rammeverket. Det analytiske rammeverket danner grunnlaget for en revidert TAM-modell, inspirert av den sosial-kognitive teorien, her kalt LME-modellen (Læreres Motivasjon for E-læring).. Med denne modellen utforsker vi relasjoner mellom de fire dimensjonene av motivasjon. Lærerne benyttet seg i stor grad av kognitive prosesser, da de vurderte egen mestringsevne og utfallsforventning, samt hvordan de opplevde brukervennligheten og hvor nyttig de opplevde e-læringskurset. Den viktigste motivasjonsfaktoren for majoriteten av lærerne, var opplevd brukervennlighet. Det var særlig muligheten til å styre egen progresjon i kurset som gjorde utslag her. Den sterkeste relasjonen til opplevd nytteverdi, var utfallsforventning. Dette kan tolkes som at elevenes læringsutbytte var den viktigste faktoren for hvor nyttig et slikt e-læringskurs opplevdes for disse lærerne.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectMestringsforventningeren_US
dc.subjectE-læringen_US
dc.subjectUtfallsforventningeren_US
dc.subjectSosial-kognitiv teorieren_US
dc.subjectMotivasjoneren_US
dc.titleHvordan opplever lærere e-læring som opplæringsressurs? - En deskriptiv studie i motivasjon knyttet til et e-læringskurs for digital kompetansehevingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber103en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record