Show simple item record

dc.contributor.advisorStålhane, Jan
dc.contributor.authorHaugerud, Marianne
dc.date.accessioned2021-08-20T11:22:26Z
dc.date.available2021-08-20T11:22:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770569
dc.description.abstractTema for denne studien er traumeinformert skole og hvordan yrkesfaglærere erfarer å jobbe traumeinformert. Studien kaster også lys over hva begrepet traumeinformert skole kan romme i praksis. Både norske og utenlandske studier viser at over ti prosent av barn utsettes for traumer som påvirker deres normale utvikling og gir økt risiko for seinere alvorlige lidelser og risikoatferd (Nordanger D. Ø & C., 2017). Det vil si at et stort antall elever i videregående skole har komplekse traumer og potensielt vil møte skolen med negative livserfaringer som vil påvirke deres forutsetninger for læring. Prosjektet ser også på temaet knyttet til frafall innenfor yrkesfag. Prosjektets problemstilling er: "Hvordan erfarer yrkesfaglærere i videregående skole å jobbe traumeinformert"? Problemstillingen er forsøkt besvart gjennom fem kvalitative semistrukturerte intervjuer av yrkesfaglærere. Felles for informantene er at de har fått opplæring i traumeinformert tilnærming og at de har erfaring med å bruke tilnærmingen i sin arbeidshverdag. Sentralt i prosjektet var å få belyst ulike erfaringer lærerne har gjort seg med tilnærmingen og om de opplever tilnærmingen som nyttig og relevant. Funnene i datamaterialet er knyttet opp mot den teoretiske innramningen i prosjektet. Her er sentrale områder, traumeforståelse, regulering og tolleransevindu samt tilpasset opplæring. Gjennom analyse og tolking, ble både teori og empiri belyst og drøftet. Funnene viste at implementeringen av en traumeinformert tilnærming oppleves som svært nyttig og relevant for lærerne på yrkesfag. Læreren opplever å ha fått nyttige verktøy gjennom kompetansehevingen. Et viktig funn er lærernes opplevelse av at tilnærmingen har bidratt til selvrefleksive prosesser knyttet til egen praksis.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2021
dc.subjectTilpasset opplæringen_US
dc.subjectTraumeinformert pedagogikken_US
dc.subjectYrkesfaglærereen_US
dc.titleÅ møte elever med en helhetlig forståelse: En kvalitativ studie av yrkesfaglærere sin erfaring med å jobbe traumeinformerten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record