Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHellne-Halvorsen, Ellen Beate
dc.contributor.authorPihl, Øyvind Einang Ridley
dc.date.accessioned2021-08-18T11:52:25Z
dc.date.available2021-08-18T11:52:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770095
dc.description.abstractNorsk trafikkopplæring er blant de mest omfattende i verden. Dette er en av årsakene til at Norge er blant de landene i Europa som har færrest dødsfall som følge av veitrafikk. Et viktig mål for trafikkopplæringen er at eleven skal koble teoretisk kunnskap og praktisk handlingskompetanse. I dette didaktiske forskningsprosjektet har jeg undersøkt hvordan trafikklæreren legger til rette for denne prosessen. Funnene er basert på åtte deltakende observasjoner av klasseromsundervisning på Sikkerhetskurs på veg, spørreundersøkelse blant involverte elever og trafikklærere og intervjuer med trafikklærere. Jeg benytter yrkespedagogiske teorier, som mesterlære og kunnskapsoverføring (transferteorier), for å gi viktige perspektiver på trafikkopplæringen. Sentralt står Schön og Kolb om praktikerens forhold til erfaring, samt Kvernbekk og Säljö om kobling mellom teori og praksis. Jeg ser til Hiim, Mezirow og Wittek m.fl. for ytterligere innsikt og forståelser. Hovedfunnene er at trafikklæreren i stor grad bruker dialog og problemorientert undervisning og at trafikklæreren med dette bidrar til å gi eleven økt forståelse rundt egne handlinger, men at trafikklæreren i større grad kan legge til rette for at eleven videreutvikler sin selvstendige tankeprosess og refleksjonskompetanse. Dette særlig med henblikk på kritisk refleksjon som ikke bare skal lede til en forståelse av hva en vet, men også hvorfor en vet, altså en prosessuell innsikt. En slik innsikt er viktig blant annet for at eleven som selvstendig trafikant i fremtiden skal være i stand til å tilpasse seg et trafikkbilde i utvikling. Videre tyder mine funn på at trafikklæreren ofte vurderer sin egen prestasjon basert på elevenes umiddelbare reaksjoner i klasserommet. Jeg viser også til situasjoner der eleven reflekterer uten at trafikklæreren oppfatter dette eller utnytter handlingsrommet som ligger i dette. Disse funnene kan tyde på at trafikklærere trenger mer kunnskap om læringsprosesser og transfer for å sikre at elevene når målet for trafikkopplæringen. For senere forskning har jeg derfor pekt på at det vil kunne være interessant blant annet å se nærmere på hvordan trafikklæreren arbeider med elevenes refleksjon. Som følge av den nasjonale og internasjonale viruspandemien endret forutsetningene for innsamling av data seg. Konteksten funnene må tolkes i er også endret, fra det som var utgangspunktet ved prosjektstart.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2021
dc.subjectTrafikklærereen_US
dc.subjectTrafikkopplæringen_US
dc.subjectSikkerhetskursen_US
dc.subjectDidaktikken_US
dc.titleHvordan tilrettelegger trafikklæreren for at eleven kobler teori og praksis? En undersøkelse av didaktiske forhold, med kvalitativ og kvantitativ tilnærmingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel