Show simple item record

dc.contributor.advisorJohannesen, Hedvig Skonhoft
dc.contributor.authorHarildstad, Siri Rutlin
dc.date.accessioned2021-08-18T08:13:59Z
dc.date.available2021-08-18T08:13:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770003
dc.description.abstractLivslang læring omtales stadig oftere i utdannings-og arbeidslivssammenheng, og raske endringer i samfunns-og arbeidsliv medfører nye kompetansebehov og evne til omstilling. Fagskolene skal bidra til kompetanseutvikling for folk i arbeidslivet og for unge voksne som har sitt første møte med høyere yrkesfaglig utdanning. Mens det er mye fokus på hva slags kompetanse fagskoleutdannede trenger i et omskiftelig arbeidsliv, vies fagskolelærernes kompetanse mindre oppmerksomhet. Det er også uklart hvordan fagskolesektoren skal tilrettelegge for at studentene forberedes på å lære hele livet. I denne masteroppgaven utforsker jeg derfor hvordan fagskoleutdanningene kan forberede sine studenter på et liv i og med livslang læring. Jeg undersøker hva dette krever av fagskolelærerne og av fagskolen som organisasjon. Studien belyser hva livslang læring kan bety i praksis og betydningen av pedagogisk profesjonsutdanning. Min masteroppgave inngår som en tredje aksjon i et aksjonsforskningsprosjekt på egen arbeidsplass, hvor jeg benytter aksjonslæring i form av veiledningssløyfer med kollegaveiledning som metodisk verktøy. Det sosiokulturelle læringsperspektivet ble en naturlig inngang til undersøkelsen, og refleksjon, dialog og samhandling går som en rød tråd gjennom forskningen. Vi har blitt bevisstgjort på hvordan livslang læring kan knyttes til fagskoleopplæringen. Kvalitative forskningsintervjuer er benyttet som grunnlag for presentasjon av funn. Funnene viser at fagskolelærernes begrepsforståelse av livslang læring påvirker hvordan de tilrettelegger for læring. Studiens hovedfunn peker på at fagskolelærerne har et urealisert potensial i eget erfaringsgrunnlag fra arbeidslivet. Dette foreligger som implisitt, eller taus, kunnskap. Så lenge denne kunnskapen forblir implisitt, integreres den heller ikke i opplæringen. Andre funn gir grunnlag for å si at når lærerne og fagskolen som organisasjon lærer, kan vi bedre tilrettelegge for læringsformer som stimulerer studentene til å lære å lære. Slik kan det livslange læringsperspektivet ivaretas, og fagskolen kan lykkes med å utdanne framtidas fagfolk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2021
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectFagskoleren_US
dc.subjectLivslang læringen_US
dc.subjectAksjonsforskningen_US
dc.subjectLæringsperspektiveren_US
dc.titleLivslang læring i fagskolen: En kvalitativ studie.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record