Show simple item record

dc.contributor.advisorHellne-Halvorsen, Ellen Beate
dc.contributor.authorJohansen, Angelita
dc.date.accessioned2021-08-17T13:08:40Z
dc.date.available2021-08-17T13:08:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2768924
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven er å undersøke hvilket læringsutbytte og erfaringer elevene på Vg1 helse og oppvekst har med dybdelæring. Følgende problemstilling er valgt for å undersøke dette; Hvordan tilrettelegger yrkesfaglæreren for dybdelæring for elevene i programfagene på vg1 helse og oppvekstfag. Bakgrunnen for masterprosjektet er at dybdelæring er den nye reformen som kommer med innføringen av fagfornyelsen høsten 2020, og vil da bli en del av lærerens praksis. Jeg ønsker å se hvordan yrkesfaglæreren tilrettelegger for dybdelæring for elevene i programfagene. Jeg var ute etter og forstå hvordan elevene erfarte undervisningssituasjonen og hvordan de så sammenhenger mellom teori og praksis. I forskningslitteraturen finner man en rekke studier som hevder at dagens undervisningssystem har for mye overflatelæring og trenger et kunnskapsløft i form av dybdelæring. Overflatelæring vil si at elevene ikke er like aktive i opplæringen. Elevene pugger ofte fagstoffet, men de klarer ikke å reflektere over det de har pugget og vil dermed ha en lavere kunnskapsoverføring. Dybdelæring handler om både elevenes læreprosess og elevenes læringsutbytte i programfagene, og er det som forandrer rollene til elevene i en skolehverdag, slik at vi alle skal finne en plass i et samfunn som er i endring gjennom læring både individuelt og sammen med andre. På bakgrunn av dette er det interessant og finne ut hvilket læringsutbytte elevene har av casemetoden som er en tilnærming til problembasert læring som vi benytter i undervisningen på Vg1, og hvilke erfaringer elevene har med metoden som skal gi elevene dybdelæring. Ettersom denne oppgaven har til hensikt og finne ut hvordan elevene opplever undervisningen med dybdelæring i programfagene på Vg1 helse og oppvekst, har jeg forsket i egen praksis i videregående opplæring på vg1 helse- og oppvekstfagen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2021
dc.subjectDybdelæringen_US
dc.subjectLæringsutbytteen_US
dc.subjectEleveren_US
dc.subjectVideregående skoleen_US
dc.titleElevens forståelse av dybdelæring i programfageneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record