Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjerven, Astrid
dc.contributor.advisorWettre, Mikkel
dc.contributor.authorKalsnes, Ingvild Hansson
dc.date.accessioned2021-08-17T11:57:45Z
dc.date.available2021-08-17T11:57:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2768859
dc.description.abstractDenne avhandlingen har som formål å skape bevissthet om designeres rolle i å motvirke strukturell ulikhet gjennom egen designpraksis. Prosjektet peker på fraværet av en diskurs som anerkjenner designfaget som politisk, og på manglende verktøy som støtter designere i å identifisere samfunnsstrukturer som medfører skjev fordeling av makt og privilegier mellom mennesker. Ved hjelp av perspektiver fra interseksjonell feminisme, diskursiv og spekulativ design, diskuteres betydningen av a-feministiske og feministiske praksiser. Kvalitativt innsiktsarbeid gjennom workshop med representanter for marginaliserte grupper, en casestudie, og brukertester med designstudenter har bidratt til å belyse designeres påvirkningsmuligheter. Design Actifesto er et feministisk designmanifest og en digital samskapings-plattform som utgjør et verktøy for designere. Plattformen tar designeren gjennom tre steg mot en aktivistisk designpraksis, og inviterer til aktiv dialog om hva det innebærer å være en aktivistisk designer.en_US
dc.description.abstractThis thesis aims to raise awareness about designers’ role in counteracting structural inequality through their design praxis. The project emphasizes the absence of a discourse that identifies the design field as political, and a lack of tools to support designers in identifying societal structures that contribute to unequal balance of power and privilege between people. Non-feminist and feminist design praxices are compared and discussed by using perspectives from intersectional feminism, as well as discursive and speculative design. Designers’ points of intervention are identified through qualitative research from workshops with representatives from marginalised groups, a case study, and user tests with design students. Design Actifesto is both a feminist design manifesto and a digital co-creation platform which together form a tool for designers. The platform takes the designer through three steps toward an activist design praxis, and facilitates active dialogue about what it means to be an activist designeren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAPD;2021
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectFeminismeen_US
dc.subjectAktivismeen_US
dc.subjectPraksisen_US
dc.subjectInteraction designen_US
dc.subjectProduktdesignen_US
dc.subjectProduct Designen_US
dc.subjectService designen_US
dc.titleDesign Actifesto: Design som verktøy for motvirkning av strukturell ulikhet og myndiggjøring av underpriviligerteen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Industri- og produktdesign: 640en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record