Show simple item record

dc.contributor.authorRogstad, Jon
dc.contributor.authorBjørnset, Mathilde
dc.date.accessioned2021-08-16T12:14:22Z
dc.date.available2021-08-16T12:14:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-7894-779-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2768039
dc.description.abstractI denne rapporten har vi evaluert Flyt, som er et livsmestringsprogram for ungdommer på 10. trinn. Blant deltakerne er det mange som er i sårbare livssituasjoner. Hovedspørsmålet er hvorvidt Flyt bidrar til å styrke deltakerne på måter som gjør dem bedre rustet til å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Den bærende ideen med Flyt er å gi unge metoder og kompetanser som bedrer deres muligheter til å gjennomføre skolen. Rapporten reiser fire spørsmål: (i) I hvilken grad opplever deltakerne økt livsmestring? (ii) Fører deltakelse i Flyt til økt vennskap? (iii) Fører deltakelse i Flyt til økt tilstedeværelse på skolen? (iv) I hvilken grad uttrykker deltakerne at de har fått økt innsikt i egne ønsker og valg for framtiden? Analysene er basert på kvantitative og kvalitative data, og ikke minst har vi fått anledning til å følge Flyt over to og et halvt år. De kvantitative dataene gir oss innsikt i de store mønstrene og eventuelle endringer over tid, mens de kvalitative intervjuene gir oss innsikt i mer komplekse forhold og årsaksforhold. Når det gjelder rekruttering av deltakere, er Flyt rettet mot ungdom på 10.trinn, hvor særlig prioritet gis til unge i sårbare livssituasjoner. Mange av disse fungerer tilsynelatende i det daglige. De er valgt ut fordi lærere eller andre mente at de har høyere frafallsrisiko enn andre. De er på vippen, og når Flyt ble lansert var det rett før de skal velge studieprogram på videregående skole. Flyt er i stor grad et forebyggende tiltak. Utfordringen for de unge handlet gjerne om langvarige erfaringer med utenforskap. Resultatene viser at Flyt gjør en forskjell for deltakerne. Særlig betydning har tiltaket når det gjelder den opplevde selvfølelsen og trygghet i å møte nye mennesker: Etter å ha deltatt i Flyt er deltakerne på om lag samme nivå som andre ungdom, et funn som må sies å være svært positivt. Vi ser også en markant økning i andelen som gleder seg til å gå på skolen, sammenliknet med før de startet i Flyt. I tillegg forteller deltakerne at de både vet mer om hva de vil bli og ikke minst at de er mer selvstendige når det gjelder å velge retning på videregående skole. Andre forhold av betydning for de unge, blant annet knyttet til deltakernes familier og stedet de er vokst opp, er ikke like mulig å endre i løpet av et tiltak som er begrenset hva gjelder varighet og intensitet.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNOVA, OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesRapport;4
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectFlyten_US
dc.subjectlivsmestringen_US
dc.titleUnge i Flyt. Om et livsmestringsprogram for ungdom på 10. trinnen_US
dc.typeReporten_US
cristin.fulltext
dc.source.pagenumber72en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record