Show simple item record

dc.contributor.advisorReitan, Janne B.
dc.contributor.advisorLie, Catrine
dc.contributor.authorStoreggen, Sondre Mariannesønn Øvre
dc.date.accessioned2021-06-29T11:26:46Z
dc.date.available2021-06-29T11:26:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762327
dc.description.abstractI Norge har digitaliseringen av skolen har vært på dagsorden i lang tid. Skolen er innrettet etter fem grunnleggende ferdigheter, hvor digitale ferdigheter sidestilles med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. I 2016 ble programmering innført som et valgfag på ungdomsskolen, og programmering komme sterkere inn i skolen med fagfornyelsen. I denne masteravhandlingen tar jeg sikte på å utforske hvor programmeringen i skolen kommer fra, og hvordan relevante aktører legitimerer programmeringen. Problemstillingen for masteroppgaven lyder som følger: Hvordan legitimerer et utvalg relevante aktører programmering i skolen, og hvilke årsaksforklaringer kan ligge til grunn? Jeg har valgt å undersøke problemstillingen gjennom en kvalitativ studie, med kritisk realisme som mitt vitenskapelige ståsted. I avhandlingen vil programmeringens historie presenteres, og hvordan offentlige dokumenter har definert digital kompetanse og ferdigheter fra 2000-tallet og frem til i dag. På bakgrunn av intervju med lærere og relevante aktører utenfor skolen vil dannelse, kreativitet og kompetanse diskuteres i lys av programmering, i tillegg til hvilke strukturer som ligger til grunn for innføringen av programmering. Undersøkelsen viser at det er et misforhold mellom nøkkelaktørenes og lærerne, i den forstand at de legitimerer programmering ved hjelp av dannelse, kreativitet, og kompetanse med ulike begrunnelser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMEST;2019
dc.subjectProgrammeringen_US
dc.subjectDigital kompetanseen_US
dc.subjectFerdigheteren_US
dc.subjectKreativiteten_US
dc.titleLegitimering av programmering i skolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record