Show simple item record

dc.contributor.authorAustgulen, Marthe Hårvik
dc.contributor.authorAlecu, Andreea Ioana
dc.contributor.authorBorgeraas, Elling
dc.date.accessioned2021-05-11T19:30:36Z
dc.date.available2021-05-11T19:30:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-7063-521-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2755009
dc.description.abstractDenne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere forbruksområdet «Personlig pleie» i referansebudsjettet. Oppdateringen innebærer å sjekke om det som ligger inne i budsjettposten fremdeles er relevant og om det trengs endringer eller justeringer når det gjelder hvilke varer eller tjenester som skal ligge inne i budsjettet, hvilke mengder av varene eller tjenestene som ligger inne eller levetiden varene er beregnet å ha. En rekke informasjonskilder benyttes i oppdateringsarbeidet. Anbefalinger fra offentlig myndigheter, fra eksperter og fagpersoner innenfor de ulike forbruksområdene legger tydelige føringer for innholdet i budsjettposten. Videre benyttes informasjon samlet inn gjennom fokusgruppeintervjuer, og informasjon om det empiriske forbruket der hvor det er tilgjengelig. Innholdet i budsjettposten har også blitt vurdert opp mot resultater fra en undersøkelse om behov for produkter og tjenester til personlig pleie som konsumentverket i Sverige har gjennomført i forbindelse med oppdateringen av det svenske referansebudsjettet, og opp mot anbefalingene for innholdet i denne budsjettposten i et pilotprosjekt for utvikling av et felleseuropeisk referansebudsjett. Oppdateringsarbeidet har resultert i at en del varer- og tjenester har blitt lagt til, noen varer har blitt tatt ut og endringer er gjort når det gjelder mengder, varetyper og/eller forventet levetid for en rekke varer i budsjettposten. Noen varer og tjenester i budsjettposten er uendret. Nye priser er samlet inn for alle varer og tjenester i budsjettposten.en_US
dc.description.abstractThis report is presenting the work on reviewing and updating the basket of “Personal care” in the Norwegian reference budget. The review involves assessing whether the basket content is still relevant and whether changes or adjustments are needed regarding the goods and services that should be included, in which amounts, and with which assumed durability. Several sources of information are used in the review. Recommendations from public authorities, from experts and professionals within the various consumption areas provide clear guidelines for the content of the basket. Furthermore, information collected through focus group interviews is used, as well as information about empirical consumption patterns when available. The basket content has also been assessed against results from a consumer survey on the needs for goods and services related to personal care carried out by the Swedish Consumer Agency in connection with the review of the basket of personal care in the Swedish reference budget, and against the recommendations for a similar basket in a pilot project on developing a common methodology on reference budgets in Europe. The review has resulted in several goods and services being added, some goods being removed, and changes being made in terms of included quantities, product types and / or assumed durability for a number of goods included in the basket. Some goods and services in the basked are unchanged. New prices have been collected for all basket items.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesRapport;1-2021
dc.subjectReferansebudsjetten_US
dc.subjectPersonlig pleieen_US
dc.subjectForbruksutgifteren_US
dc.subjectAkseptabelt forbruksnivåen_US
dc.titleOppdatering av forbruksområdet «Personlig pleie». Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjetteten_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber88en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record