• Growing numbers of older immigrants in Norway’s future labour force - and how low emigration among older immigrants can make it possible to project their future education, employment and urbanity - EXITNORWAY POLICY BRIEF No 1 

   Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (NIBR-kortnotat;2021:1, Research report, 2021-05)
   According to population projections, the number of immigrants in Norway will increase in the future, but exclusively in older age groups. The number of immigrants aged 55-66 years is expected to increase threefold within ...
  • Korona-utflytterne. Hvem forlot storbyen i 2020, og vil de komme tilbake? 

   Tønnessen, Marianne (NIBR-kortnotat;2021:2, Working paper, 2021-12)
   Utflyttingen fra Oslo var rekordhøy i koronaåret 2020. Nær 8000 utvandret fra Oslo til utlandet, det var litt mer enn året før. 36000 flyttet til andre deler av Norge, og det tallet har aldri vært høyere. Vil utflytterne ...
  • Erfaringer etter gjennomførte hovedaktiviteter i Kristiansand 

   Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Sagen, Stine B.; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-kortnotat;2021:3, Working paper, 2021-12)
   Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søkerå utvikle sosial bærekraft som enkjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutviklinggjennom et tett samarbeid mellom partnerne Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommuner, By-og ...
  • Hva er lokal, sosial bærekraft? Erfaringer fra Stavanger 

   Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Dahl, Christel; Sagen, Stine Busborg; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-kortnotat;2022:1, Working paper, 2022-09)
   Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søker å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling gjennom et tett samarbeid mellom partnerne Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommuner, ...
  • Forlater de rike riket? Sammenhengen mellom nettoformue og utvandring fra Norge 

   Tønnessen, Marianne (NIBR-kortnotat;2022:2, Working paper, 2022-09)
   Bare en liten andel av befolkningen utvandrer fra Norge, selv blant de rikeste. Sannsynligheten for å utvandre er høyere blant personer som har en liten nettoformue (opptil 100 000 kroner) enn blant dem som har en stor (50 ...
  • Hva er lokal, sosial bærekraft? Erfaringer fra Fredrikstad 

   Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Zeiner, Hilde Hatleskog; Følling, Kjersti Eline; Olsen, Bent Olav (NIBR-kortnotat;2023:4, Working paper, 2023)
   SOSLOKAL: SOSIAL BÆREKRAFT SOM DRIVKRAFT I LOKALSAMFUNNSUTVIKLINGEN Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søker å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling gjennom et tett samarbeid ...
  • Nordmenns holdninger til Russland, russere og norsk russlandspolitikk – en spørreundersøkelse 

   Aasland, Aadne; Myhre, Marthe Hånda (NIBR-kortnotat;2023:1, Working paper, 2023-04)
   Hva synes nordmenn om politikken Norge fører overfor Russland? I hvilken grad skiller nordmenn mellom det russiske regimet og vanlige russere? Har det offisielle Russlands syn på krigen i Ukraina overhodet noen støtte i ...
  • Redusert utvandring vil gi en litt yngre (men klart større) befolkning 

   Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (NIBR-kortnotat;2023:2, Working paper, 2023-08)
   Den norske befolkningen blir stadig eldre. I diskusjoner rundt hvordan aldringen kan bremses, er det særlig to demografiske virkemidler som trekkes fram: Flere fødsler og høyere innvandring. Begge disse kan være problematiske. ...
  • Utvandringspolitikk 

   Tønnessen, Marianne; Staver, Anne Balke (NIBR-kortnotat;2023:3, Working paper, 2023-09)
   Mens innvandringspolitikk har vært en sentral del av politikkutforming og politisk debatt både i Norge og andre land de siste tiårene, er utvandringspolitikk sjelden på dagsorden. Alle land har likevel politikk som – mer ...