• Hvordan kan vi forstå lærerrollen når skolen foregår hjemme? 

      Andersson-Bakken, Emilia; Svanes, Ingvill Krogstad; Bjørkvold, Tuva (Studier i Pædagogisk Filosofi;Årgang 10 | Nr. 1 | 2021, Peer reviewed; Journal article, 2022-12-30)
      Under Covid-19 utbruddet i mars 2020 ble alle norske barneskoler ble stengt, og både elever og lærere måtte flytte skolen hjem. Dette utfordret den etablerte lærerrollen og førte til endringer i lærernes undervisningspraksis. ...