• Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer 

   Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Lyngstad, Idar (Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis;Vol. 14, No. 3, 2020, Peer reviewed; Journal article, 2021-01-22)
   I denne artikkelen undersøker vi fremtidige muligheter og utfordringer i femårige lærerutdanninger i kroppsøving og idrettsfag på masternivået, i lys av kvalitet og relevans for fagfeltet. I undersøkelsen ble det benyttet ...
  • Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring 

   Orupabo, Julia Kristine B.; Mangset, Marte (Peer reviewed; Journal article, 2021-07-24)
   Scholars have described how neutral routines and ‘objective’ criteria in recruitment may result in an institutional preference for certain types of candidates. This article advances the literature on recruitment by conducting ...