Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNore, Hæge
dc.contributor.authorFosse, Ane
dc.date.accessioned2021-05-06T08:40:43Z
dc.date.available2021-05-06T08:40:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2753841
dc.description.abstractFagskolen skal tilby en utdanning som er relevant for yrkesfeltet. Jeg underviser ved en fagskole og ser behovet for etablere tettere forbindelser mellom de ulike delene av utdanningen. Dette prosjektet har bakgrunn i interessen for hvilken kompetanse fagskoleingeniører må ha for å dekke behovet i samfunnet og næringslivet. Hva trenger de utover fagkompetanse? Oppgavens formål var å se på om 4MAT (en prosessmodell for utvikling, samhandling og kommunikasjon) kunne egne seg for å utvikle nøkkelkompetansene til studentene i tverrfaglig prosjektarbeid - og på den måten sørge for at næringslivet får den kompetansen de trenger. Dette søkte jeg å besvare gjennom følgende problemstilling: Hvordan kan prosjektarbeid bidra til å utvikle fagskolestudentenes nøkkelkompetanse ved bruk av 4MAT? Videre stilte jeg disse forskningsspørsmålene som hjelp til å besvare problemstillingen: Hvordan gjennomføres prosjektarbeid i dag? Hvilke behov ser næringslivet for kompetanse? og Hvordan kan fagskolen legge til rette for at studentene oppnår generell kompetanse? Den metodiske tilnærmingen var kvalitativ og data ble samlet inn på ulike måter, gjennom tidligere undersøkelse, dialogkonferanse, dokument/tekstanalyse av planer og refleksjonsnotater. Metoden jeg valgte var designforskning og data ble samlet inn i flere faser – hvor de enkelte forskningsspørsmålene skulle besvares i de korresponderende fasene; nåsituasjon, ønsket situasjon og innspill til hvordan vi kan nå målet. Den fjerde og siste fasen er design av ny undervisningspraksis. Informantene bestod av representanter fra næringslivet, og lærere og studenter ved avdeling for industriell teknologi på Fagskolen Innlandet. Begrunnelsen for valg av metode var å optimalisere pedagogisk praksis med mål om å forbedre undervisning og læring. Funnene fra undersøkelsene ble fenomenologisk og hermeneutisk analysert og relatert til teori om nøkkelkompetanse, læring, prosjektarbeid og samarbeid i grupper. I løpet av prosjektet konkluderte jeg med at gjennom å tilegne seg kunnskaper om egen og andres læring, kommunikasjon, samarbeidsevner og atferd, kan studentene utvikle etterspurte nøkkelkompetanser, slik som samarbeidskompetanse, ledelse av seg selv og andre, teamforståelse og selvinnsikt. Når disse kompetansene brukes inn i yrkesrelevante prosjekter gjennom samarbeid med andre, vil motivasjonen for læring kunne øke. Dette kan føre til at studentene utvikler sine kompetanser innenfor ledelse, endring, ansvarlighet og selvstendighet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2020
dc.subjectFagskoleren_US
dc.subjectFagskolestudenteren_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectKompetanseen_US
dc.subjectProsjektarbeiden_US
dc.titleHvordan kan prosjektarbeid bidra til å utvikle fagskolestudentenes nøkkelkompetanse ved bruk av 4MAT?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel