• Ungdata 2017. Nasjonale resultater 

      Bakken, Anders (NOVA Rapport 10/17, Rapport, 2017)
      Siktemålet med denne rapporten er å gi et bredt og oppdatert bilde av norske ungdommers fritidsaktiviteter og hvordan de har det på ulike områder. Rapporten baserer seg på svar fra rundt 240.700 elever på ungdomstrinnet ...