• Problemer har ikke kontortid. Akuttberedskapen i barnevernet 

      Falck, Sturla; Vorland, N. (NOVA Rapport 5/09, Research report, 2009)
      Hendelser kan kreve akutt bistand fra barnevernet uansett når på døgnet de inntreffer. Det er store forskjeller i landet i barns muligst til å få barne-vernfaglig hjelp når krisen oppstår etter kontortid. Rapporten drøfter ...