• Familiepolitikkens historie - 1970 til 2000 

      Vollset, Gerd (NOVA Rapport 1/11, Report, 2011)
      De familie- og samlivsformene nordmenn lever sine liv innenfor, har vært i rask og sterk endring de siste tiårene. I noen sammenhenger har politikken vært en aktiv pådriver i disse endringene. Men like ofte har politikken ...