• A Community of Differences 

      Vestel, Viggo (NOVA Rapport 15/04, Research report, 2004)
      Viggo Vestels doktoravhandling omhandler hvordan kulturelle forskjeller håndteres og inngår i relasjoner og livsløp blant ungdom i et flerkulturelt drabantbyområde i Groruddalen på Oslos østkant. Særlig fokus har vært ...
    • Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? 

      Vestel, Viggo; Hydle, Ida (NOVA Rapport 15/09, Report, 2009)
      Klubbarbeidere, pedagoger og forskere har lenge forstått fritidsklubben som en egnet arena for forebygging. I nyere tid har media og enkelte forskere imidlertid også hevdet at fritidsklubber kan stimulere til problemadferd ...
    • Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo 2015 

      Vestel, Viggo; Bakken, Anders (NOVA Rapport 4/16, Report, 2016)
      Denne rapporten har to målsettinger. For det første skal den gi ny kunnskap om utbredelsen av holdninger til ekstremisme blant ungdom i Oslo i alderen 16–19 år. Dette er holdninger som typisk finnes innenfor dagens ...
    • Møter i det flerkulturelle 

      Vestel, Viggo; Øia, Tormod (NOVA Rapport 21/07, Report, 2007)
      Våren 2006 ble det gjennomført en større ungdomsundersøkelse kalt Ung i Oslo, 10 år etter en tilsvarende fra 1996. Alle elever i de to siste klassene på ungdomsskolen og i første klasse på videregående har deltatt. På ...
    • Partydop og ungdomskultur 

      Vestel, Viggo; Rossow, Ingeborg (NOVA Rapport 10/02, Report, 2002)
      Tradisjonelt har man gjerne knyttet ungdoms narkotikabruk til en belastet bakgrunn, psyko-sosiale problemer eller liknende. Trolig er bruk av partydop også knyttet til en subkulturell orientering, hvor rusmiddelbruk inngår ...
    • Veien til makta og "det gode liv"? 

      Vestel, Viggo; Ødegård, Guro; Øia, Tormod (NOVA Rapport 8/03, Report, 2003)
      Hensikten med rapporten er å beskrive, analysere og evaluere arbeidet Porsgrunn kommune har lagt ned gjennom 1990-tallet for å øke barn og unges innflytelse i kommunale beslutningsprosesser, bedre kjent som "Porsgrunnmodellen". ...